Wiersma: ‘Lagere urennorm kan kwaliteit aantasten’ – PO/VO

Als leraren minder uren les gaan geven, kan dat consequenties hebben voor de onderwijskwaliteit, het curriculum, kansengelijkheid en leerresultaten. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op Kamervragen. PvdA-Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop wilde van...

Wiersma ziet niets in lagere urennorm – VO

Onderwijsminister Dennis Wiersma ziet niets in het verlagen van de urennorm in het voortgezet onderwijs. De Algemene Onderwijsbond (AOb) en de VO-raad willen in het kader van het lerarentekort en de werkdruk een lagere urennorm, maar volgens de minister komt daarmee...

‘Lesuitval door corona niet per school registreren’ – VO

Het registreren van lesuitval door corona kan nuttige informatie opleveren, maar dat moet dan wel gebeuren zonder dat per school duidelijk wordt hoeveel uren er uitvallen. Dat zegt een woordvoerder van de VO-raad in een artikel in Trouw. De krant meldt dat lesuitval...

Input gevraagd voor onderzoek naar regeldruk – VO

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) doen in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar ervaren regeldruk onder schoolbestuurders, schoolleiders en leraren in het voortgezet onderwijs. U kunt input leveren aan dit...