OMT voorziet mazelengolf – PO/VO

Het Outbreak Management Team (OMT) vreest dat binnen afzienbare termijn duizenden kinderen mazelen krijgen. Dat heeft te maken met de afgenomen vaccinatiegraad. Het OMT wijst erop dat de overgrote meerderheid van de bevolking nog steeds goed is beschermd tegen...

Daling vaccinatiegraad gestopt

Er is een einde gekomen aan de daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt. Voorlopige cijfers voor jongere kinderen laten zelfs een lichte stijging zien, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).De...