Vernieuwde bestanden vangnetbepaling – PO

Via Mijn DUO zijn vernieuwde bestanden beschikbaar voor de uitvoering van de vangnetbepaling voor scholen voor gespecialiseerd onderwijs. Eind 2023 kwam DUO met twee bestanden, maar die moesten worden herzien. Op de website van het Steunpunt passend onderwijs staat...

Gegevens vangnetbepaling beschikbaar – PO/VO

DUO heeft twee bestanden gepubliceerd voor de uitvoering van de vangnetbepaling voor scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze bepaling is er voor aanvullende bekostiging vanuit samenwerkingsverbanden bij een meer dan gemiddelde...

Handreiking vangnetbepaling samenwerkingsverbanden – PO

Er is een handreiking beschikbaar over de vangnetbepaling voor aanvullende bekostiging vanuit samenwerkingsverbanden. Bij deze handreiking horen een instructie en rekentool. Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs (swv’s) moeten vanwege de vereenvoudiging...