Informatie sociale veiligheid nog niet aangeleverd? – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs dreigt met financiële sancties voor scholen die niet op tijd informatie aanleveren voor de monitor sociale veiligheid. Scholen moeten jaarlijks monitoren of hun leerlingen zich veilig voelen. Voor 1 juli moeten zij de gegevens hierover...

Meeste leerlingen en personeelsleden voelen zich veilig – PO/VO

Een zeer ruime meerderheid van de leerlingen en het personeel voelt zich veilig op school. Ook het welbevinden onder leerlingen in het primair onderwijs is veelal positief. In het voortgezet onderwijs is het welbevinden onder leerlingen iets beter dan vorig jaar. Dat...