Onderwijs kent gunstige arbeidsvoorwaarden – PO/VO

De primaire arbeidsvoorwaarden in het onderwijs zijn grotendeels marktconform en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gunstig. Dat laatste geldt met name voor vakantie-uren, verlofregelingen en opleidingsfaciliteiten. Dat melden de onderwijsministers op basis van het...

Partner kan extra geboorteverlof opnemen – PO/VO

Partners kunnen voortaan in de eerste zes maanden na de geboorte van hun kind vijf extra werkweken verlof opnemen. Ze krijgen dan geen salaris, maar een uitkering van het UWV van maximaal 70% van het dagloon. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het...

Negen weken ouderschapsverlof deels doorbetaald – PO/VO

Werknemers krijgen vanaf augustus 2022 negen weken ouderschapsverlof deels doorbetaald. Met deze maatregel wil het kabinet de combinatie van werken en zorgen stimuleren. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt dat deze maatregel het voor...