Werknemers krijgen vanaf augustus 2022 negen weken ouderschapsverlof deels doorbetaald. Met deze maatregel wil het kabinet de combinatie van werken en zorgen stimuleren.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt dat deze maatregel het voor werkende ouders gemakkelijker maakt ouderschapsverlof op te nemen. Voorwaarde is dat het deels betaalde verlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen.

Nu kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij de werkgever en werknemer daar andere afspraken over maken. Deze 26 weken worden omgezet in 17 weken. Dit deel van het ouderschapsverlof blijft wettelijk onbetaald.

De maatregel volgt op het rapport De(el)tijd zal het leren over het interdepartementaal beleidsonderzoek over deeltijdwerk. Daarover is ook het bericht Stimulans via bekostiging voor grotere deeltijdbanen verschenen.

Lees meer…

 

Deel dit bericht: