VOS/ABB Verzekeringen nu ook met aanbod VGZ

Binnen VOS/ABB Verzekeringen kon u altijd kiezen voor een zorgverzekering van OHRA of Zilveren Kruis. Daar is nu een mooi aanbod van VGZ aan toegevoegd.

Hieronder staat wat het aanbod van OHRA, Zilveren Kruis en VGZ inhoudt:

OHRA

 • 5% korting op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende en tandartsverzekeringen
 • Gratis aanvullende verzekering OHRA Gezond
 • U kiest zelf uw ziekenhuis, fysiotherapeut en apotheek
 • Meer zorgzaken regelen met de OHRA-app
 • Eigen risico gespreid betalen & online inzicht in het restant eigen risico
 • Gratis Persoonlijke Gezondheidscheck, Leefstijlcoach Online en PhysiApp

Zilveren Kruis

 • 5% korting op de basisverzekering, 10% korting op aanvullende en tandartsverzekeringen
 • 3 extra behandelingen fysiotherapie voor werknemers met Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren
 • Voor werknemers met een aanvullende verzekering online zelfhulp bij psychische klachten (mirro.nl)
 • Extra vergoedingen voor werknemers met Aanvullend 1, 2, 3 of 4 sterren voor mindfulnesstraining en online slaapcursus

VGZ

 • 5% korting op de twee basisverzekeringen en 15% korting op de aanvullende verzekeringen en 10% op tandartsverzekeringen
 • Uniek! Geen eigen risico bij voorkeursgeneesmiddelen VGZ
 • Hulp en ondersteuning voor mantelzorgers
 • Declareren met de app of online met Mijn VGZ en het bedrag binnen 6 dagen op de rekening
 • Extra ruime vergoedingen voor beweegzorg zoals fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck
 • Extra ruim preventiebudget in te zetten voor o.a. vaccinaties, gezondheidstest, gewichtsconsulent en sportmedisch advies

Ga meer informatie en de mogelijkheid om uw verzekering af te sluiten, naar VOS/ABB Verzekeringen.

Verzekeraars zetten scholen met rug tegen de muur

Het wordt voor scholen onbetaalbaar om een goede aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering te hebben. Bijna alle verzekeraars zeggen bestaande polissen op en weigeren scholen nog te verzekeren. De weinige aanbieders die dat nog wel willen, hanteren hoge premies en eigen-risicobedragen en bovendien versoberde condities. VOS/ABB vindt het onacceptabel dat verzekeraars de scholen op deze manier met de rug tegen de muur zetten.

Volgens de verzekeraars zijn de premies die de scholen betalen onvoldoende om alle gemelde schades te vergoeden. Bovendien zouden de eigen-risicobedragen te laag zijn. VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon meldt dat met name letselschadeclaims ertoe leiden dat verzekeraars structureel meer geld moeten uitkeren dan er aan premies binnenkomt.

Aon ziet dat de meeste letselschades in het primair onderwijs ontstaan door ongelukken op klimrekken en speeltoestellen en tijdens de gymlessen. In het voortgezet onderwijs vormen de hockeylessen een bron van veel letselschade waarvoor scholen aansprakelijk worden gesteld.

VOS/ABB signaleert dat het onderwijs door de verzekeraars ook -indirect- het slachtoffer wordt gemaakt van hun tegenvallende beleggings- en rente-opbrengsten. Bovendien wijzen ze op strenge eisen van De Nederlandsche Bank (DNB) om hogere premies te rekenen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

VOS/ABB vindt het onacceptabel dat verzekeringsmaatschappijen hun financiële problemen, die dus niet slechts met premie- en eigen-risicobedragen te maken hebben, op de scholen afschuiven. Het onderwijs mag natuurlijk ook niet financieel de dupe worden van strenge eisen die DNB aan de verzekeraars stellen. De scholen kunnen simpelweg niet de hoge premies betalen. Er zijn honderdduizenden euro’s mee gemoeid.

Een onmisbare publieke voorziening als het onderwijs mag niet worden gemangeld tussen de financiële belangen van particuliere bedrijven en hun investeerders. VOS/ABB roept de verzekeraars dan ook op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en het onderwijs te blijven accepteren tegen premies die door de scholen zijn op te brengen.

Scholen wachten te lang met schadeclaims

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon signaleert dat veel scholen (veel) te lang wachten met schadeclaims.

‘Het lijkt wel of steeds meer mensen in tweede instantie denken: ‘Laat ik het eens indienen bij de verzekering”, aldus Henri Damen van Aon Onderwijs.

Hij wijst erop dat als de tijd verstrijkt, het lastiger wordt om het dossier rond te krijgen. ‘Mensen switchen van functie, herinneringen vervagen, bonnetjes raken kwijt… Je moet soms een aardige Sherlock Holmes zijn om het verhaal nog compleet te krijgen.’

Lees meer…

Veel claims: premies collectieve verzekeringen omhoog

De premies voor de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering via VOS/ABB zijn per 1 januari gestegen. Dat heeft te maken met de claimcultuur die de afgelopen jaren flink is veranderd.

Ook u hebt het mogelijk in uw eigen organisatie ervaren dat er sprake is van een toenemend aantal schadeclaims. Er komen zo veel van die claims bij uw verzekeraar terecht, dat die al langere tijd meer geld uitkeert dat er aan premies binnenkomt. Ook het aantal letselschades op school en de gemiddelde hoogte daarvan laten een stijging zien.

Helaas heeft dit tot gevolg dat de premies voor de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen per 1 januari 2016 zijn aangepast. Gelukkig heeft onze verzekeringspartner Aon de verhoging wel beperkt weten te houden:

 • De premie voor de collectieve aansprakelijkheidsverzekering in 2015 was 1,15 euro per leerling. Dat is per 1 januari 2016 1,24 euro per leerling.
 • De premie voor de collectieve ongevallenverzekering in 2015 was 0,45 euro per leerling. Dat is per 1 januari 2016 0,48 euro per leerling.

De premies voor de overige verzekeringen zijn niet gewijzigd.

Besparen via VOS/ABB
Ondanks de premieverhogingen van de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering blijft het aanbod via VOS/ABB zeer scherp. Via VOS/ABB bespaart u tot 40 cent per leerling per jaar ten opzichte van tarieven in de markt.

De adviseurs van Aon gaan met schoolbesturen in gesprek over schadepreventie. Samen kunnen we het collectieve verzekeringsaanbod via VOS/ABB aantrekkelijk houden!

Aon heeft de prolongatiestukken verstuurd, met daarbij een toelichting op de premieverhogingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw accountmanager bij Aon. U kunt ook bellen naar het Aon-nummer 071-3643151 of mailen naar noordwijk@aon.nl.

Vluchtelingenkinderen zijn op school verzekerd

Vluchtelingenkinderen zijn op school verzekerd, ook als de aanmeldprocedure nog niet rond is. Dat meldt VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon.

Er zijn veel leerplichtige kinderen onder de vluchtelingen die nu in Nederland zijn of naar ons land komen. Aon heeft voor VOS/ABB uitgezocht welke consequenties dit voor scholen heeft op het gebied van verzekeringen.

Een school kan aansprakelijk zijn voor letsel of schade aan kinderen en is daarvoor verzekerd. Daarnaast hebben veel scholen een ongevallenverzekering ten behoeve van de leerlingen. Uitgebreid onderzoek door Aon naar de voorwaarden van de verzekeringen leert dat ook vluchtelingenkinderen hieronder vallen, ook als de aanmeldprocedure nog niet rond is en het kind dus formeel nog niet is ingeschreven. Het maakt voor de school verzekeringstechnisch niet uit of een kind Nederlands ingezetene is of niet.

‘Onze aansprakelijkheidsverzekering en de ongevallenverzekering voor onderwijsinstellingen zijn wat betreft de vluchtelingenproblematiek gelukkig heel ruim’, zo laat program manager Bas Provily van Aon aan VOS/ABB weten. ‘Voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt bovendien dat er is voorzien in een secundaire dekking voor het privé-aansprakelijkheidsrisico van de kinderen. Dat betekent dat als de ouders van het kind geen aansprakelijkheidsverzekering hebben, de verzekering van de school aansprakelijkheidsschade veroorzaakt door het kind dekt’, aldus Provily.

Hij wijst er met nadruk op dat het bovenstaande geldt voor Aon-verzekeringen. ‘Als de school elders verzekerd is, dan kunnen andere regels gelden. Check dat dus goed!’

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Verzekeringsaanbod voor samenwerkingsverbanden

Hoewel 1 augustus als invoeringsdatum voor passend onderwijs nadert, zijn nog niet alle samenwerkingsverbanden passend verzekerd. U kunt natuurlijk nog steeds gebruikmaken van het aanbod dat VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon speciaal voor samenwerkingsverbanden heeft ontwikkeld.

De praktijk wijst uit dat sommige nieuw opgerichte samenwerkingsverbanden (swv’s) het besluit om zich te verzekeren nog steeds voor zich uitschuiven. Hoewel de swv’s nieuwe stijl strikt genomen nu nog geen concrete taken uitvoeren, is het aan te raden om in elk geval enkele basisvoorzieningen te treffen. Het op de lange baan schuiven van de verzekeringskwestie is sowieso buitengewoon onverstandig.

De taken van de samenwerkingsverbanden brengen risico’s met zich mee, voornamelijk op het gebied van aansprakelijkheid. Deze risico’s zijn via Aon te verzekeren, zodat de financiële positie van de samenwerkingsverbanden wordt beschermd. Dit is zeker van groot belang vanaf 1 augustus, wanneer de swv’s hun taken gaan uitvoeren.

Meer informatie staat in het verzekeringsprogramma voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Aon heeft ook een checklist voor aansprakelijkheidsrisico’s gemaakt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Verzekeren via VOS/ABB goede en voordelige keuze

Schoolbesturen die er niet voor hebben gekozen gebruik te maken van het verzekeringsaanbod van VOS/ABB, zien hun premies fors stijgen. Er komen daarover steeds meer signalen binnen bij VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon.

‘Wij hebben nu drie heel concrete gevallen van vrij grote schoolbesturen die elders verzekerd zijn en die een flinke verhoging voor hun kiezen krijgen’, signaleert program manager Bas Provily van Aon. ‘Twee daarvan hebben inmiddels gekozen om over te stappen naar Aon, omdat ons aanbod inhoudelijk beter en voordeliger is.’

Provily benadrukt dat de schadelast binnen het collectief de belangrijkste bepalende factor is voor ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt. ‘De schadelast is bij ons over de meeste productlijnen heel netjes en geeft geen aanleiding om premies te verhogen. Sterker nog, de afgelopen jaren zijn de premies voor de meeste verzekeringen naar beneden bijgesteld.’

De uitzondering op de regel is de aansprakelijkheidsverzekering. ‘Voor alle aanbieders die actief zijn in het onderwijs geldt dat de schadelast zodanig is, dat de aansprakelijkheidsverzekering als het ware onder water staat. Wat in ons voordeel werkt, is dat de portefeuille nog steeds groeit. Hoe groter de deelname, hoe minder het resultaat wordt beïnvloed door één of enkele incidenten.’ Provily kan niet garanderen dat er in de toekomst geen tariefverhogingen volgen, maar  ‘op dit moment is daar geen aanleiding toe’.

Meer informatie over het verzekeringscollectief via VOS/ABB staat op www.vosabbverzekeringen.nl.

Aansprakelijkheid schade medische handelingen gedekt

De aansprakelijkheidsverzekering die VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon aan scholen aanbiedt, dekt onder bepaalde voorwaarden de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van medische handelingen. Dit meldt Aon naar aanleiding van een recente uitgave over het veilig verstrekken van medicijnen aan leerlingen.

De online publicatie VO-signaal: Medicijnverstrekking en medisch handelen is van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion. De publicatie houdt verband met de invoering van passend onderwijs. Scholen kunnen van ouders het verzoek krijgen om te letten op de toediening van medicijnen aan leerlingen. Dit brengt een spanningsveld met zich mee tussen de zorgbehoefte van leerlingen en de zorg die een school kan of moet bieden.

Voion wil met de publicatie scholen informeren en laten nadenken over de verschillende invalshoeken die hierbij mogelijk zijn. Hoever kan, wil en mag een school hierin gaan? Wat zijn de eventuele risico’s? Hoe gaat de school om met aansprakelijkheid? In de publicatie staan onder andere voorbeeldprotocollen.

Hoewel de publicatie geschreven is voor het voortgezet onderwijs, kunnen ook scholen voor primair onderwijs er gebruik van maken.

Voorbehouden handelingen
VOS/ABB verzekeringspartner Aon wijst in het verlengde van de publicatie van Voion op clausule AV 074/1 van de aansprakelijkheidsverzekering die Aon via VOS/ABB aanbiedt. Daarin staat dat mocht het misgaan ‘de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van zogenaamde ‘voorbehouden handelingen’ conform de Wet op de Individuele Beroepen in de Gezondheidszorg (Wet BIG) is verzekerd’.

Voorwaarde is wel dat ‘de verzekerde die de voorbehouden handelingen verricht in het bezit is van een bekwaamheidsverklaring zoals bedoeld in de Wet BIG en er sprake is van een schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de desbetreffende leerling(e) (…)’. Ook moet de school beschikken over een handelingsprotocol dat is goedgekeurd door de GGD.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Schade niet zomaar aan ouders vergoeden

Het is voor scholen niet verstandig om bij schadeclaims van ouders direct over te gaan tot betaling. Hierdoor kan het idee ontstaan dat er wel heel gemakkelijk kan worden geclaimd als een kind thuiskomt met bijvoorbeeld een kapotte broek of bril of iPad.

In de zaterdageditie van het Algemeen Dagblad stond het artikel Gat in de broek: de school betaalt wel. Van doorgeknipte schoenveters tot een kapotte iPad, scholen krijgen van ouders duizenden claims per jaar. Veel ouders gaan er in dergelijke gevallen van uit dat de school aansprakelijk is voor de schade en moet betalen.

De praktijk wijst uit dat scholen claims waarmee relatief kleine bedragen zijn gemoeid, niet bij de verzekering indienen maar zelf direct overgaan tot betaling. ‘Ze willen geen gedoe met de ouders’, zo citeert het Algemeen Dagblad hoofd financiën Patty Proenings van de bij VOS/ABB aangesloten stichting Prodas voor primair onderwijs in de Brabantse gemeenten Deurne, Asten en Someren.

Het Algemeen Dagblad laat ook program manager Bas Provily van VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon aan het woord. Hij vindt dat scholen een verkeerd signaal afgeven als zij direct overgaan tot vergoeding van schade: ‘Ouders praten met elkaar. Dat gaat als een lopend vuurtje’, aldus Provily.

Katern aansprakelijkheid
De Helpdesk van VOS/ABB heeft een katern samengesteld over aansprakelijkheid van scholen. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u dit informatieve katern downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Goedkoop basispakket = beperkte vergoedingen!

Verzekeringspartner Aon wijst op de beperkte vergoedingen in het Basispakket Selectief in de zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea. Dit uitgeklede pakket behoort tot het collectieve zorgcontract dat Aon voor de leden van VOS/ABB bij Zilveren Kruis Achmea heeft afgesloten.

Als lid van VOS/ABB ontvangt u naast de 10 procent korting op de premie van uw basisverzekering nog eens 15 procent korting op de premie van uw aanvullende verzekering. Uw eventuele keuze voor de lage premie van het goedkoopste Basispakket Selectief van Zilveren Kruis Achmea brengt echter belangrijke beperkingen met zich mee.

Zo geldt er in dit goedkope pakket een lagere vergoeding bij zorgverleners waarmee Zilveren Kruis Achmea geen contract heeft afgesloten. Wanneer u bij planbare zorg kiest voor een ziekenhuis waar Zilveren Kruis Achmea geen contract mee heeft, dan wordt 70 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed. Dit kan betekenen dat u bij een (planbare) ziekenhuisopname duizenden euro’s moet betalen!

Het is voor bepaalde planbare ziekenhuiszorg, zoals voor een knieoperatie, zelfs zo dat in het Basispakket Selectief alleen een vergoeding is geregeld bij geselecteerde ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Hulpmiddelen worden alleen vergoed bij geselecteerde hulpmiddelenleveranciers.

Als u kiest voor het goedkope Basispakket Selectief van Zilveren Kruis Achema is het dus zeer verstandig om bij planbare zorg altijd zelf uit te zoeken of het ziekenhuis of behandelcentrum van uw keuze voor volledige vergoeding in aanmerking komt. Ook voor hulpmiddelen moet u altijd zelf uitzoeken of die wel worden vergoed!

Beter Af en Beter Af Exclusief
Kiest u voor het duurdere Basispakket Beter Af van Zilveren Kruis Achmea, dan zijn er nog steeds beperkingen, maar ten opzichte van het Basispakket Selectief heeft u wel meer keuze uit zorgverleners in Nederland.

Als u kiest u voor het duurste Basispakket Beter Af Exclusief van Zilveren Kruis Achmea, dan zijn er geen beperkingen. U bent dan vrij om naar elke zorgverlener te gaan.

Lees meer over de premies en eventuele beperkingen.

De waarschuwing van Aon om bij de keuze voor een zorgpakket eerst goed alle voor- en nadelen in kaart te brengen, volgt op dit bericht in het Algemeen Dagblad.

Verzekeringsaanbod voor samenwerkingsverbanden

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon heeft speciaal voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs een aanbod ontwikkeld.

De taken van de samenwerkingsverbanden brengen risico’s met zich mee, voornamelijk op het gebied van aansprakelijkheid. Deze risico’s zijn via Aon te verzekeren, zodat de financiële positie van de samenwerkingsverbanden wordt beschermd.

Meer informatie staat in het verzekeringsprogramma voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Aon heeft ook een checklist voor aansprakelijkheidsrisico’s gemaakt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Het nieuwe Risicofonds

Indertijd is het Risicofonds opgericht door het bijzonder onderwijs om ook vervanging mogelijk te maken van personeel dat uit eigen middelen van het bestuur werd betaald.

Dat betrof indertijd slechts een klein deel van het totale personeelsbestand. Door de verplichte aansluiting van de besturen bij het Vf en het Pf bleef het lange tijd ook maar een gering bestand qua omvang. Het Risicofonds geeft een verzuimverzekering wat – kort gezegd – inhoudt dat bij ziekte de werkgever een vergoeding krijgt. Bij het Vervangingsfonds kan men de feitelijke loonkosten declareren die een werkgever voor een vervanger maakt. Dit laatste is veel bewerkelijker omdat dit vereist dat men alle gegevens van de kosten van de vervanger moet overleggen terwijl het ook om kosten moet gaan die onontkoombaar zijn. Het Risicofonds betaalt bij verzuim een vergoeding, los van de vraag hoe die vergoeding besteed wordt door de betreffende werkgever.

Verzekeringen
Na het beëindigen van de verplichte aansluiting van het VO werd het voor ieder bestuur in het VO een vrije zaak of en hoe men de vervanging van personeel wilde verzekeren. Men kon daarvoor ook bij het Risicofonds terecht. Daardoor werd een aanzienlijk hoger aantal verzekerden verkregen. Dat betekende ook dat de verplichtingen voor het Risicofonds zelf aanzienlijk toenamen.

Bovendien kwam daar sinds de invoering van de lumpsumbekostiging in het PO nog een uitbreiding bij: iedere nieuwe aanstelling/benoeming vanaf 5 juli 2006 is niet meer verplicht verzekerd bij het Vf, zodat ook die groep kon kiezen voor verzekeren bij het Risicofonds. Het bleek uit de gegevens van het Vervangingsfonds dat dit bestand al in het eerste jaar zo’n 10% van het totale bestand van het Vf omvatte, zodat die 10% kon kiezen uit de mogelijkheid:

– Niet verzekeren, eigen risicodrager worden;

– Verzekeren bij het Vf op basis van een vrijwillige verzekering met dezelfde vergoedingsregeling als de verplichte verzekering;

– Verzekeren bij het Risicofonds;

– Een andere verzekering nemen.

Driekwart van de 10% bleek te kiezen voor de vrijwillige verzekering van het Vf, ongetwijfeld ook door de relatief lage premie die daarvoor gold, maar die wel kostendekkend moest zijn. De 10% is inmiddels gestegen tot zo’n 20% en neemt nog toe tot 1 januari 2009, als de pilot begint. Dan stopt de mogelijkheid om nieuwe vrijwillige verzekeringen bij het Vf af te sluiten.

De maximaal 2,5% die in het eerste jaar kon ‘overlopen’ naar het Risicofonds betekende opnieuw een uitbreiding van het verzekerdenbestand bij dit fonds. Die 2,5% is ook verder gegroeid tot zo’n 5%. Nu de pilot vervangingsbekostiging met ingang van 1 januari 2009 hoogstwaarschijnlijk doorgaat, verandert de situatie opnieuw. Maximaal 20% van alle besturen in het PO kan deelnemen aan de pilot, maar deelname betekent tegelijkertijd dat verzekeren bij het Vf niet langer mogelijk is. Anders zou een bestuur al z’n personeel met de hoge premie van de verplichte verzekering direct opnieuw kunnen verzekeren tegen de lage premie van de vrijwillige verzekering!

Het betekent daardoor dat 20% van de besturen voor zijn personeel op zoek gaat naar een passende vorm van vervanging en de bekostiging daarvan. Men kan dan wederom kiezen voor de mogelijkheid eigen risicodrager te zijn, of een verzuimverzekering zoeken met de gewenste condities.

Gevolgen
Concreet betekent dit voor het Risicofonds dat de markt wederom zeer fors toeneemt met alle gevolgen van dien. De Nederlandse Bank ziet er op toe dat iedere erkende verzekeraar moet voldoen aan de wettelijke eisen die gelden, onder andere de garantie dat er voldoende vermogen is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Met een zo groot bestand als in de naaste toekomst te verwachten is, betekent dat voor het Risicofonds dat bij de verzekerden een fors bedrag moet worden opgehaald om voldoende kapitaalgarantie te kunnen waarmaken. Daarom is er voor gekozen om op zoek te gaan naar een kapitaalkrachtig bedrijf dat die garantie wel kan geven. Of in eigen woorden in de brief van 29 mei jl.: ‘Om die reden heeft het Risicofonds zich georiënteerd op een partner met een breder dienstenpakket en meer financiële armslag.’

In eenvoudiger bewoordingen betekent het simpelweg dat het Risicofonds aan zijn eigen succes ten onder is gegaan en de boel verkocht heeft aan een commerciële verzekeraar. Uiteraard wel met de garantie dat de bestaande verzekeringsovereenkomsten volledig intact zijn gebleven.

Uitkering
Het Risicofonds als zodanig blijft bestaan, al zijn de naam en doelstelling aangepast: Stichting ter bevordering van het funderend bijzonder onderwijs. Door de verkoop verkrijgt het Risicofonds middelen vrij van enige omvang (er zou sprake zijn van 12 miljoen) die uitgekeerd zullen worden aan de in het Risicofonds deelnemende besturen. Die krijgen daar nadere informatie over voor 1 oktober a.s.

Desgevraagd is bevestigd dat ook de deelnemende openbare besturen in deze uitkering zullen meedelen.

Voor de toekomstige pilotbesturen is van belang te weten dat dus het Risicofonds zoals dat er was, binnenkort niet meer zal bestaan. Op de website van het Risicofonds is op 2 juni jl. bekend gemaakt dat dit Achmea is geworden.

Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl

Nu ook privé-verzekeringen met korting

Alle werknemers van de bij VOS/ABB aangesloten scholen kunnen deze verzekeringen aanvragen en profiteren van de collectieve korting. Wie meer dan één verzekering afsluit, ontvangt bovendien extra pakketkorting die kan oplopen tot 10 procent.

Voor scholen geldt uiteraard het aanbod van voordelige schadeverzekeringen. Op de website www.vosabbverzekeringen.nl is alle informatie snel te vinden. Ook kunt u daar vrijblijvend de premies berekenen. Vervolgens kunt u de verzekering direct online afsluiten, maar persoonlijk advies is natuurlijk ook mogelijk. Daarvoor kunt u op werkdagen tot 17.30 uur bellen met Aon Klantenadvies via 010-4488875.

Meer informatie over ledenvoordeel bij VOS/ABB