VVE verplichten botst met recht op gezinsleven – PO

Het lijkt juridisch niet mogelijk ouders te dwingen hun nog niet leerplichtige kind deel te laten nemen aan voor- of vroegschoolse educatie (VVE). Dat blijkt uit antwoord van onderwijsminister Mariëlle Paul op een vraag van Tweede Kamerlid Daan de Kort van de VVD. De...

Meedenken over goede start voor jonge kind – PO/VO

De Onderwijsraad werkt op verzoek van de Tweede Kamer aan een advies over een goede start voor het jonge kind. Ook u kunt input leveren voor dit advies. Meedenken met de raad kan tot 23 juni. De Onderwijsraad wijst erop dat de eerste levensjaren van een kind bepalend...

Kinderopvang ziet niets in leerdoelen – PO

De Brancheorganisatie Kinderopvang vindt het een slecht plan om jonge kinderen leerdoelen op te leggen. Kinderen tot zes jaar leren door te spelen, benadrukt de brancheorganisatie. Verschillende politieke partijen willen een curriculum met leerdoelen in de...

Inspectie: VVE voldoet aan minimale kwaliteitseisen – PO

De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voldoet aan de minimale kwaliteitseisen die daaraan zijn gesteld. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs op basis van de jongste meting van de kwaliteit van de VVE. De inspectie signaleert dat onderliggende kwaliteitsaspecten...