Handreiking onafhankelijk voorzitter passend onderwijs

De PO-Raad en VO-raad hebben de Handreiking onafhankelijk voorzitter samenwerkingsverband passend onderwijs gepubliceerd.

Een onafhankelijk voorzitter moet een gebalanceerd besluitvormingsproces inrichten en zorgen voor een zorgvuldig governance-proces. Hij of zij stimuleert ook verschillende meningen en standpunten.

De handreiking biedt aanknopingspunten voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs die een onafhankelijke voorzitter willen aanstellen.

Download handreiking

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

In april 2018 verscheen in magazine Naar School! van VOS/ABB een artikel over het belang van good governance voor het welslagen van passend onderwijs.

Lees het artikel ‘Governance passend onderwijs: een hele klus’

Nieuwe man aan het roer bij Limburgs Voortgezet Onderwijs

André Postema wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Hij volgt Henk van Hoof op.

De raad van toezicht van LVO heeft Postema benoemd. Hij begint daar op 1 november en volgt per 1 december Henk Van Hoof op. Die begon in 2007 als bestuursvoorzitter van LVO, nadat hij uit de landelijke politiek was gestapt. Daarvoor was de VVD’er Van Hoof in het tweede kabinet-Balkenende staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Postema werkte eerder bij de Nationale Investeringsbank en bij Ernst & Young. Hij was ook vice-president van Capgemini en vice-voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht. Sinds 2011 zit hij voor de PvdA in de Eerste Kamer.

Stichting LVO is met zeventien scholen voor voortgezet onderwijs met in totaal ruim 28.000 leerlingen een van de grootste onderwijsbesturen van Nederland. Met 3000 medewerkers is LVO een van de grootste werkgevers in Limburg.

In 2007 publiceerde VOS/ABB een interview met Henk van Hoof. Het gesprek ging toen over de gevolgen van demografische krimp en de synergievoordelen van schaalvergroting.

Download het interview

Oud-voorzitter VOS/ABB interimburgemeester Haren

Oud-bestuursvoorzitter Janny Vlietstra van VOS/ABB is benoemd tot waarnemend burgemeester van de Groningse gemeente Haren. Ze begint daar op 1 mei.

De benoeming van Vlietstra, die namens de PvdA in de Eerste Kamer zit, volgt op het besluit van de VVD’er Rob Bats om als burgemeester van Haren op te stappen. Dat besluit volgt op het vernietigende rapport over diens handelen tijdens de zogenoemde Facebookrellen in september 2012 in Haren. De 64-jarige Vlietstra was eerder wethouder in Leeuwarden, burgemeester van Winschoten, gedeputeerde in Drenthe en waarnemend burgemeester van de Drentse gemeente De Wolden.

Vlietstra was vele jaren nauw betrokken bij VOS/ABB en daarmee bij het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. In 1997 werd zij voorzitter van wat toen nog de Vereniging Openbare Scholen (VOS) was. Een jaar later, na de fusie met de Algemene Besturen Bond (ABB), werd ze voorzitter van VOS/ABB en later voorzitter van de raad van toezicht van VOS/ABB. Die functie vervulde zij tot 1 december 2009.

Sinds 2009 is Peter Snijders bestuursvoorzitter van VOS/ABB. Toen hij aantrad was hij burgemeester van De Wolden. Sinds 2011 is hij burgemeester van de Overijsselse gemeente Hardenberg. Snijders is lid van de VVD.

Jelle Kaldewaij van Inspectie naar NUOVO

Kaldewaij (54) brengt inhoudelijke deskundigheid en ruime managementervaring mee naar zijn nieuwe functie als eindverantwoordelijk bestuurder. Kaldewaij: “Vanuit de onderwijsinspectie heb ik mogen zien hoe boeiend, maar ook hoe ingewikkeld het is om het onderwijs in de grote steden op een hoog niveau te verzorgen.  Ik vind het een voorrecht om leiding te mogen geven aan het openbaar onderwijs in Utrecht. NUOVO is dan ook nog eens bijzonder aantrekkelijk door de rijke schakering aan soorten scholen. De inspectie staat vanuit haar functie (steeds meer) op een afstand; voor een daadwerkelijke bijdrage aan onderwijskwaliteit moet je bij de scholen zelf zijn. De kwaliteit van het onderwijs zie je concreet terug in de wijze waarop docenten met leerlingen omgaan. Docenten en hun professionaliteit staan voor mij dan ook centraal als het om onderwijsverandering en –verbetering gaat.”

Hans Stellingsma, voorzitter Raad van Toezicht van NUOVO is verheugd over de benoeming van Kaldewaij. “Vanuit zijn brede achtergrond zal hij een significante bijdrage gaan leveren aan de positieve ontwikkelingen binnen NUOVO op zowel onderwijskundig gebied als qua bedrijfsvoering. Ook zal hij instrumenteel zijn bij het vormgeven van de verdere groei van de organisatie”.

NUOVO, lid van VOS/ABB, bestuurt in Utrecht de volgende scholen:

  •    Internationale Schakelklassen
  •   Leidsche Rijn College 
  •   Meerstroom College 
  •   POUWER 
  •   UniC
  •   Utrechts Stedelijk Gymnasium
  •   Vader Rijn College
  •   Via Nova College
  •   Wim Sonneveldschool
  •   X11, school voor grafimedia