Freddy Weima volgt zo goed als zeker Rinda den Besten op als voorzitter van de PO-Raad. Op 18 maart moet de algemene ledenvergadering van de sectororganisatie nog wel akkoord gaan met zijn benoeming.

De politicoloog Weima is sinds 2012 directeur-bestuurder van het Nuffic. Deze organisatie zet zich in voor internationalisering van het onderwijs. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de fusie in 2015 van het Nuffic met het Europees Platform. Onder leiding van Weima kwam bij het Nuffic de dienstverlening aan het middelbaar beroepsonderwijs op gang.

Eerder werkte hij bij het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Daar was hij directeur van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt en secretaris van de Stichting van het Onderwijs en het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Ook was hij nauw betrokken bij de KennisInnovatieAgenda van het Innovatieplatform. Voordat hij naar het CAOP ging, werkte Weima voor diverse ministeries.

In de periode 2000-2007 was hij lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Daar hield hij zich vooral bezig met onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook met niet aan het onderwijs gerelateerde beleidsterreinen, zoals openbaar vervoer, huisvesting en de samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Net als Den Besten is Weima lid van de Partij van de Arbeid. Als toezichthoudend bestuurslid was hij verbonden aan het openbare Spinoza Lyceum in Amsterdam.

Publieke zaak

Op zijn Linkedin-pagina zegt Weima over zichzelf dat hij is toegewijd aan de publieke zaak. Goede scholen zijn volgens hem een voorwaarde voor een samenleving die vooruit wil komen. Op de website van de PO-Raad noemt hij het primair onderwijs ‘een geweldige sector’. Voor de komende tijd ziet hij het als de hoogste prioriteit om zo sterk mogelijk uit de coronacrisis te komen. De focus moet wat hem betreft liggen op onder andere onderwijskwaliteit, gelijke kansen en het tegengaan van personeelstekorten.

Rinda den Besten zwaait binnenkort af als voorzitter van de PO-Raad, omdat haar twee termijnen erop zitten. Zij wordt bestuurder van Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis Brabant Noordoost en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Weima begint bij de PO-Raad op 15 april, mits de algemene ledenvergadering akkoord gaat met zijn benoeming.

Lees meer…

Deel dit bericht: