Waarom nog geen mannenquotum in onderwijs?

Leraar Marcel Janse van het OdyZee College in het Zeeuwse Kloetinge vraagt zich in het Algemeen Dagblad af waarom er in het onderwijs nog geen mannenquotum is. Zijn vraag staat in het kader van Internationale Mannendag.

Janse wijst er in de krant op dat er elk jaar veel aandacht is voor Internationale Vrouwendag, maar dat Internationale Mannendag veel minder impact heeft. ‘Het lijkt alsof mannen alles hebben en alsof voor ons alles vanzelf gaat, maar feitelijk staan we stil. Er moet bijvoorbeeld een vrouwenquotum komen voor de top van bedrijven, maar waarom dan geen mannenquotum in de zorg en het onderwijs? Er is relatief veel schooluitval onder jongens, in het hoger onderwijs komen steeds minder mannen.’

Niet alleen mannen moeten iets veranderen, vindt Janse. ‘Ons doel is om in gesprek te komen met elkaar over hoe er meer gelijkheid kan komen tussen mannen en vrouwen (…). Het mooiste zou zijn als er meer inzicht komt bij beide kanten.’

Lees meer…

Vrouwen in onderwijs bouwen weinig pensioen op

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) wil dat vrouwen die in deeltijd werken, zich er meer van bewust worden dat ze weinig pensioen opbouwen. Het ABP heeft hiervoor de campagne Reality Check gelanceerd.

Vrouwen bouwen bij het ABP gemiddeld 40 procent minder pensioen op dan mannen, met name doordat ze meer parttime werken. Ook verdiepen ze zich volgens het pensioenfonds minder in hun financiële toekomst.

Het ABP, dat als grootste pensioenfonds van Nederland onder andere de onderwijspensioenen beheert, biedt vrouwen de training Financiën in de Vingers aan. Tijdens de lancering van de campagne in Utrecht sprak koningin Máxima met vrouwen uit het basisonderwijs die de training hebben gevolgd.

Ga naar de Reality Check.

Primair onderwijs steeds meer vrouwenbolwerk

De feminisering van het primair onderwijs zet zich voort in alle functies en het werken in deeltijd neemt toe. Dat meldt het Arbeidsmarktplatform PO dat de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2018. De arbeidsmarkt in beeld heeft gepubliceerd.

Van het personeel was in 2013 nog 78 procent vrouw, in 2017 was dat toegenomen tot 81 procent (gerekend in fte’s). Het aantal mannen dat nu op de pabo zit, is niet genoeg om de trend van feminisering te keren. Niet alleen staan er steeds meer vrouwen voor de klas, ook zijn steeds meer schooldirecteuren vrouw.

De zich voortzettende feminisering gaat gepaard met een toename van het aantal deeltijders in het primair onderwijs. Als een man met pensioen gaat, is de kans groot dat daarvoor twee leerkrachten moeten terugkomen.

Lees meer…

Onderwijs is niet de sector met de meeste vrouwen

In het onderwijs werken relatief veel vrouwen, maar er zijn sectoren waar het aandeel vrouwen aanzienlijk hoger is. Dat blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2017 van Intermediair en de Nyenrode Business Universiteit.

Van de mensen die in het onderwijs werken, is ruim 60,2 procent vrouw. Dat is aanzienlijk minder dan in de administratie (87,2 procent), de medische dienstverlening (82,6 procent) en het personeelsbeleid (80,4 procent). Sectoren met veel mannen zijn de techniek (94,7 procent), de ICT (87,5 procent) en de productie en de bouw (83,6 procent).

In het Nationaal Salaris Onderzoek is ook gekeken naar het risico van burn-out. In het onderwijs is dat risico vrij hoog. Het risico neemt toe onder vrouwen vanaf 35 jaar, maar ook mannen in die leeftijdscategorie hebben een relatief grote kans op burn-out.

Vrouwen melden zich vaker ziek dan mannen

Vrouwen melden zich vaker ziek dan mannen. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen, maar in de leeftijd van 25 tot 35 jaar is het ziekteverzuim onder vrouwen zelfs twee keer zo hoog als onder mannen.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Daaruit blijkt ook dat de ziekteverzuimpercentages stijgen met het oplopen van de leeftijd van werknemers. Onder 15- tot 25-jarigen is het verzuimcijfer het laagst. Ook is in die leeftijdsgroep het sekseverschil gering, net als onder 55- tot 65-jarigen.

Het opvallendst is het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers van 25 tot 35 jaar. Dat vrouwen zich in die leeftijdscategorie vaker ziek melden, is deels terug te voeren op ziekte tijdens de zwangerschap en na het bevallingsverlof, meldt het CBS. Gemiddeld ligt het verzuimpercentage voor vrouwen van die leeftijd op 4,3 en van even oude mannen op 2,2.

Duur ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage is met 6 het hoogst bij de 55- tot 65-jarige werknemers, maar in die categorie is weinig verschil tussen mannen en vrouwen. Ook de duur van het ziekteverzuim loopt op met de leeftijd. De jongeren zijn meestal maar 1 tot 5 werkdagen ziek thuis, terwijl de ouderen vaak 5 tot 10 dagen of zelfs 20 dagen of meer verzuimen.

Het CBS heeft eerder uitgezocht waar de zieke werknemers het meeste last van hebben. Oudere werknemers hebben vaker te maken met rug-, nek- en gewrichtsklachten en hart- en vaatziekten, terwijl jongeren vaker last hebben van astma en migraine.

In dit onderzoek van het CBS is niet gekeken naar specifieke sectoren. Het onderwijs heeft een relatief hoog ziekteverzuim (4,9 procent in 2016) en er werken veel vrouwen in deze sector, maar het CBS legt hier dus geen verband tussen.

Bekijk de grafieken op de website van het CBS

Aanpak jongensprobleem: kwestie van pedagogiek

Het percentage jongens in het vwo stijgt weer, althans op Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg. Deze school heeft een speciale aanpak van het ‘jongensprobleem’ ontwikkeld: ‘Het is niet alleen een kwestie van didactiek, maar vooral van pedagogiek’, zegt rector Joost van Rijn in het zomernummer van ons magazine Naar School!.

VOS/ABB publiceerde in september 2011 een interview met hoogleraar Louis Tavecchio, die toen al pleitte voor een andere manier van lesgeven aan jongens, want, zo zei hij: ‘We raken getalenteerde jongens kwijt’.

Jongensprobleem: meer learning by doing

In diezelfde periode begon ORS Lek en Linge al met een eerste aanval op die uitval van jongens. Er kwamen ‘kansklassen’ voor leerlingen die in de eerste brugklas niet het niveau haalden dat door de basisschool was geadviseerd. In een tweede brugjaar kregen ze les op een jongensachtige manier: meer competitie en meer learning by doing.

‘Het tweejarige uitstelkeuzetraject hebben we nog steeds’, zegt rector Van Rijn. ‘Maar daarnaast besteden we nu ook gericht aandacht aan de pedagogiek, want juist op dat vlak blijkt de grootste winst te boeken.’

Het zomernummer van ons magazine Naar School! met daarin het artikel Aanpak jongensprobleem: kwestie van pedagogiek verschijnt op dinsdag 13 juni.

U kunt het artikel als preview downloaden.

Jongens kwijnen weg in gefeminiseerde scholen

Jongens haken af in het vervrouwelijkte primair en voortgezet onderwijs, zegt gedragsdeskundige Lauk Woltring in een interview met het Algemeen Dagblad. 

Het onderwijs is volgens hem niet alleen vervrouwlijkt qua personeel, ‘maar ook qua inrichting van de lessen, de didactiek, de nadruk op taal, het te zeer risicomijdende gedrag van scholen en de vereiste langdurige concentratie’.

Meisjes kregen volgens Woltring in het kader van de vrouwenemancipatie terecht meer aandacht, maar jongens, zo zegt hij, werden steeds meer gezien als een storende factor. ‘Kregen vaker op hun donder dan meisjes, omdat ze meer experimenterend leren. Jongens proberen uit, kijken waar het misgaat en daarvan leren ze. We verloren uit het oog hoe jongens leren’, aldus de gedragsdeskundige in de zaterdageditie van het AD.

Lees het hele interview…

Louis Tavecchio

Het AD gaat in de maandageditie verder in op dit onderwerp. In de maandagkrant komen emeritus hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio, neuropsycholoog Jelle Jolles en ‘jongenspedagoog’ Maarten Willemsen.

Lees meer…

In 2011 heeft in het septembernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs een interview gestaan met Tavecchio. Toen benadrukte hij al dat het onderwijs meer recht zou moeten doen aan sekseverschillen tussen jongens en meisjes.

Lees artikel We raken getalenteerde jongens kwijt

Openbare basisschool Widerode mannenbolwerk

Verslaggever Margriet Oostveen van de Volkskrant ging langs bij openbare basisschool Widerode in het Twentse dorp Wierden. Deze school heeft zeven meesters en is daarmee een uitzondering in het gefeminiseerde basisonderwijs. 

Oostveen schrijft dat Wierden de mannenschool al decennialang koestert als ‘een steeds uitzonderlijker fenomeen’. Ze is een uur te gast in de personeelskamer, waar de verschillen tussen man en vrouw worden besproken. Zo wordt opgemerkt dat vrouwen aardig willen zijn en dat mannen eerder een duw geven. Ook zouden vrouwen ‘sneller van de leg raken’ dan mannen.

Vergaderingen korter, meer lachen

Een voordeel van veel mannen op een school zou zijn dat de vergaderingen minder lang duren en dat er meer wordt gelachen. Mannen zouden meer hechten aan status en meer geld willen verdienen dan vrouwen. Dat zouden redenen zijn waarom maar weinig mannen voor een baan in het basisonderwijs kiezen.

Meester Henk van groep 8 merkt volgens Oostveen op dat de Widerode een mannenschool blijft omdat ‘mannen nu eenmaal mannen aantrekken’. Volgens hem wil geen enkele man tussen alleen maar vrouwen werken.

 

Rinda den Besten blijft volgens Opzij topvrouw

Voor het derde achtereenvolgende jaar staat voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad in de top 100 van meest invloedrijke vrouwen van Nederland.

De ranglijst met topvrouwen wordt elk jaar samengesteld door het feministische maandblad Opzij. Den Besten staat in het rijtje invloedrijke vrouwen in de categorie ‘Onderwijs en wetenschap’.

Het maandblad roemt Den Besten om haar inzet voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen en om de uitspraak dat Nederland niet terug mag naar de situatie waarin het voor ‘dubbeltjes’ niet mogelijk was een ‘kwartje’ te worden.

Eerder stond ook oud-voorzitter Kete Kervezee van de PO-Raad Kete op de lijst van Opzij.

Lerarenverkiezing vrouwelijk onderonsje

Daisy Mertens, Anna Hinkema, Joke de Jong en Merel Brugman zijn verkozen tot de Leraren van het Jaar 2016. De vier vrouwen namen hun awards zaterdagmiddag op het Lerarencongres in Amersfoort in ontvangst uit handen van minister Jet Bussemaker van OCW.

Daisy Mertens werkt op brede basisschool De Vuurvogel in Helmond. De jury meldt over haar dat zij als leraar alles doet wat ertoe doet in de klas. ‘De effectieve leertijd in de groep is optimaal. Daisy betrekt de leerlingen bij de inrichting van hun eigen leerproces en neemt daarbij een coachende rol aan.’

Anna Hinkema is leraar aan de Groningse Dr. J. de Graafschool voor voortgezet speciaal onderwijs in cluster 2. ‘Zowel leerlingen als collega’s zijn enthousiast over haar als leerkracht en als begeleider. Ze is gedreven om kennis en ervaring met betrekking tot het speciaal onderwijs te delen’, zo meldt de jury.

Joke de Jong werkt op Het Schoter, een school voor tweetalig onderwijs, atheneum, havo en mavo in Haarlem. De jury: ‘Ze motiveert leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Ieder kind leert in haar lessen ook de ander te accepteren en te respecteren in diens uniciteit. Joke is bevlogen en creatief.’

Merel Brugman geeft les aan ROC A12 in Ede: ‘Het thema waarop zij zich wil richten is de verbinding leggen tussen opleiding en werkveld, zodat studenten goed voorbereid zijn op de toekomst. Vakmanschap is belangrijk, maar lesgeven is ook een vak. En daar heb je bewezen skills voor nodig. Ze is ambitieus en wil graag doorgroeien.’

De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie. Jaarlijks kunnen leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren hun favoriete leraar opgeven. De verkiezing draagt bij aan een positief imago en het bespreekbaar maken van kwaliteit in de beroepsgroep en is onderdeel van de activiteiten in het kader van de Dag van de Leraar.

Lees meer…

Veel vrouwen en hoog ziekteverzuim in onderwijs

Het aandeel vrouwen in het onderwijs is tussen 2005 en 2015 toegenomen. Vooral in het basisonderwijs nam het aandeel vrouwen toe van 73 naar 83 procent, zo staat in het rapport De arbeidsmarkt in cijfers 2015 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarin staat onder andere ook dat het ziekteverzuim in het onderwijs hoog is en dat de loonkosten in tien jaar tijd fors zijn gestegen.

Het onderwijs is op de zorg na de meest vervrouwelijkte sector van de Nederlandse arbeidsmarkt. In 2015 was ruim 60 procent van de werknemers in het onderwijs vrouw. In de zorg was dat nog een stuk meer: ruim 80 procent.

Bij de beroepen die vooral door vrouwen worden beoefend, staat leerkracht basisonderwijs bovenaan. Ook onderwijsassistent scoort hoog. In de top-10 van beroepen die vooral door mannen worden uitgevoerd, komt het onderwijs niet voor.

Nog meer vrouwen in andere landen

Internationaal gezien is de feminisering van het onderwijs in Nederland niet extreem. In landen als Italië, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Slovenië liggen de percentages vrouwen die in het basisonderwijs werken nog hoger. Hongarije spant wat dit betreft met 97 procent de kroon, zo staat in het rapport Education at a glance 2016 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Wat verder opvalt in het OESO-rapport is dat het aandeel vrouwelijke managers in het onderwijs in Nederland relatief klein is. In Nederland is dat ongeveer 30 procent, terwijl het OESO-gemiddelde circa 45 procent is. Rusland, Bulgarije en Letland springen er wat dit betreft uit met tussen de 70 en 80 procent vrouwelijke schoolleiders.

Veel ziekteverzuim

Uit het CBS-rapport komt verder naar voren dat het onderwijs het slecht doet als naar het gemiddelde ziekteverzuim wordt gekeken. Met 4,9 procent staat het onderwijs op de derde plaats van sectoren met het het meeste ziekteverzuim, achter het openbaar bestuur en de zorg.

Verder blijkt dat het onderwijs in de periode 2005-2015 de sector was met de sterkst gestegen loonkosten per gewerkt uur.

Burn-out treft vrouwelijke managers in onderwijs

Burn-out komt meer voor bij vrouwen die manager zijn dan bij mannen met dit beroep. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat hierbij een verband legt met het relatief hoge aantal vrouwelijke managers in het onderwijs en de werkdruk die in deze sector vaak als hoog wordt ervaren.

In 2015 had 14 procent van de vrouwelijke managers burn-outklachten. Zij gaven bijvoorbeeld aan zich compleet uitgeput te voelen door hun werk of dat het veel van ze vergt om de hele dag met mensen te werken. Bij de mannen ging het om 10 procent.

Burn-out en hoge werkdruk in onderwijs

Vrouwen met een managementberoep melden niet alleen meer burn-outklachten, ze ervaren ook een hogere werkdruk. Vaker dan mannen in het management geven zij aan extra hard of erg snel te moeten werken of heel veel werk te moeten doen.

Het CBS wijst erop dat de werkdruk onder andere in het onderwijs erg hoog is én dat daar relatief veel vrouwelijke managers werken.

Lees meer…

Stem lerares aangetast door manier van ademhalen

Er is een verband tussen de manier waarop vrouwen ademhalen en het verhoogde risico onder leraressen op stemproblemen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Vrouwen die in het onderwijs werken hebben twee keer zo vaak stemproblemen als hun mannelijke collega’s. De klachten bestaat uit stemvermoeidheid, pijn en een schorre of krakende stem.

Stemproblemen kunnen leiden tot hoog ziekteverzuim en zelfs tot arbeidsongeschiktheid. De Amerikaanse onderzoekers schatten dat dit in de Verenigde Staten 2,5 miljard euro per jaar aan kosten met zich mee brengt.

Nu er blijkt dat er een verband is met de longfunctie bij vrouwen die anders is dan bij mannen, is er een methode ontwikkeld om het risico op stemproblemen vroegtijdig te signaleren.

Lees meer…

Loonkloof tussen man en vrouw grootst in onderwijs

Vrouwen in het onderwijs verdienen stukken minder dan mannen. Met de zorgsector kent het onderwijs de grootste loonkloof tussen vrouwen en mannen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Loonwijzer/Monsterboard WageIndex.

Vrouwen in het onderwijs hebben een gemiddeld bruto-uurloon van 15,70 euro, terwijl mannen in het onderwijs gemiddeld 18,50 euro bruto per uur verdienen. Dit verschil van omgerekend 15 procent komt ongeveer overeen met de loonkloof in de zorg, met dien verstande dat de gemiddelde uurlonen daar lager liggen dan in het onderwijs.

Loonkloof verklaarbaar

Directeur Paulien Osse van Stichting Loonwijzer noemt het jammer dat er een grote loonkloof is in sectoren waar veel vrouwen werken, maar ze kan het wel verklaren: ‘Als de mannen in deze organisaties vooral bestuursfuncties bekleden en de vrouwen meer de uitvoerende en zorgende werkplekken invullen, dan is het begrijpelijk dat zij in andere functies ook een ander salaris verdienen’.

Volgens Osse kiezen veel vrouwen voor het onderwijs vanwege de opties om werk en gezin te combineren. ‘Dit betekent minder uren werken en dat levert natuurlijk minder geld op. Maar uiteindelijk ook minder kans op promotie en dus een lager salaris per uur.’

De loonkloof tussen vrouwen en mannen is het kleinst in de transport en logistiek. Daar verdienen vrouwen gemiddeld 1 procent meer dan mannen.

Bekijk inphographic

Lees meer…

ChristenUnie wil meer kerels voor de klas

‘Meer kerels voor de klas’. Dat wil Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie.

Onderdeel van zijn plan Kerels voor de klas is dat er in het basisonderwijs meer fulltimebanen komen, omdat veel mannen niet in deeltijd zouden willen werken en daarom niet voor de klas zouden willen staan. Ook wil hij maatregelen nemen om het basisonderwijs aantrekkelijker te maken voor mannelijke zij-instromers.

Veel Meer Meester!

Bruins is bepaald niet de eerste die een poging onderneemt om het sterk vervrouwelijkte basisonderwijs meer masculien te maken. In 2015 werd de campagne Veel Meer Meester! gelanceerd om met name jonge mannen te interesseren voor een baan als leerkracht in het basisonderwijs.

Eerder werden ook al pogingen ondernomen om het aantal mannen in het basisonderwijs te vergroten. Zo konden scholen gebruikmaken van subsidie om mannen aan te trekken, zijn er scholen die meesters extra in het zonnetje zetten en waren er diverse initiatieven onder de noemer ‘hij-instroom’. Tot nu toe heeft dat allemaal weinig resultaat gehad.

In onderwijs veel vrouwen met eigen bedrijf

Er zijn meer vrouwen dan mannen die een eigen bedrijf beginnen dat zich richt op onderwijs. Dat blijkt uit een bericht dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op internationale vrouwendag online heeft gezet.

Het CBS meldt dat vrouwelijke ondernemers relatief vaak een webwinkel, een management- en organisatieadviesbureau of een bedrijf in haar- en schoonheidsverzorging beginnen.

Vergeleken met mannen starten ook veel vrouwen een bedrijf dat zich richt op het onderwijs. Daarbij kan worden gedacht aan studiebegeleiding.

Lees meer…

Jihad-expert legt verband met gefeminiseerd onderwijs

De Oostenrijkse jihad-expert Thomas Schmidinger legt in NRC Handelsblad een verband tussen jihadisme en het geringe aantal mannen in het onderwijs.

Schmidinger stelt dat jongeren die zich door de gewelddadige islamitische jihad aangetrokken voelen vaak jonge mannen zijn die hun plek in onze samenleving niet vinden en op zoek zijn naar hun identiteit.

Een terugkerend element is volgens hem de afwezigheid van een vaderfiguur. ‘Velen zoeken een mannelijk rolmodel. Thuis is die er niet. En ons onderwijs feminiseert door de lage salarissen zo, dat daar ook steeds minder mannen werken.’

Lees meer…

Vakbond wil bij gelijke geschiktheid een man

CNV Onderwijs wil een aanpassing van de wet, zodat het in selectieprocedures mogelijk wordt om bij gelijke geschiktheid voorrang te geven aan mannen.

Nu is het mogelijk om bij gelijke geschiktheid een voorkeur te hebben voor vrouwen, allochtonen en gehandicapten. Voor mannen mag dit niet.

CNV Onderwijs wil vooral meer mannen in het basisonderwijs krijgen. Daar is het aandeel mannen in tien jaar afgenomen van 22 naar 15 procent.

Lees meer…

‘Deeltijdjuf haalt status van leraar onderuit’

‘Scholen moeten korte metten maken met de deeltijdjuf. Die geeft niet alleen minder goed onderwijs, ze haalt ook de status van het lerarenvak onderuit.’ Dat zegt Edith Hooge, bijzonder hoogleraar Multi-level governance of educational organisations van TIAS School for Business and Society van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. Trouw bericht over een essay van haar.

Hooge vindt dat schoolbesturen het probleem van de deeltijdjuf serieus moeten nemen, omdat deeltijders zorgen voor ‘eenzijdig samengestelde teams van middelmatige leraren’. Zij baseert zich voor haar uitspraken onder andere op de constatering van de Inspectie van het Onderwijs dat veel deeltijders over beperkte didactische vaardigheden beschikken en niet zo goed kunnen omgaan met verschillen in de klas.

Het grote aandeel deeltijders heeft er volgens haar toe geleid dat het onderwijs voor mannen en vrouwen met grotere ambities ‘een zeer onaantrekkelijke, weinig ambitieuze werkomgeving is die zij mijden’.

Lees meer in Trouw

Lees het essay van Edith Hooge

Vakbond verontrust over tekort aan mannen in onderwijs

Schoolbesturen en pabo’s moeten meer doen om mannen te verleiden tot een baan in het onderwijs. Dat vindt CNV Onderwijs.

Sinds 2003 is het aandeel mannelijke leraren in het primair onderwijs gedaald van 22,8 tot 15,6 procent in 2012. CNV Onderwijs vindt dit ‘verontrustend’, omdat divers samengestelde teams volgens de vakbond beter presteren.

CNV Onderwijs heeft in een enquête de leden gevraagd hoe de positie van mannen in het primair onderwijs eruit ziet. ‘We hebben gekeken naar de vooropleiding, mogelijke gevolgen voor het onderwijs en de positie van de man in het schoolteam’, aldus vakbondsbestuurder Joanny Krijt.

Lees meer…

Meer meisjes kiezen bètastudie

Meisjes kiezen na het voortgezet onderwijs vaker voor een bètatechnische studie in het hbo of op de universiteit.

Uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat het aantal nieuwe vrouwelijke studenten aan een bètatechnische hbo-studie dit collegejaar met 20 procent is toegenomen ten opzichte van het vorige collegejaar.

Het aantal vrouwelijke bètastudenten in het hbo is nog steeds minder groot dan het aantal mannelijke studenten, maar vertoont een sterkere groei dan de 5 procent die te zien is bij het aantal nieuwe mannelijke studenten dat in het hbo voor bètatechniek kiest.

Op de universiteiten ligt het aantal vrouwelijke bètatechniekstudenten bijna 15 procent hoger dan in het vorige collegejaar.

Meer mannen in onderwijs: PvdA wil hij-instroom

De Partij van de Arbeid in Amsterdam wil hoogopgeleide jonge werkloze mannen laten omscholen tot leraar. De gedachte is dat zo een einde kan worden gemaakt aan de feminisering van het onderwijs.

Het idee is afkomstig van fractievoorzitter Marjolein Moorman van de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad. Met de zogenoemde hij-instroom wil ze bewerkstelligen dat weer zowel vrouwen als mannen lesgeven. Een compleet vrouwelijke omgeving is volgens haar niet goed voor de ontwikkeling van kinderen.

Máxima naar SG De Waerdenborch in Holten

Op de school is die dag een presentatie voor en door vmbo-meisjes over de doorstroom naar een technische vervolgopleiding. Ook zijn er speeddates tussen havo/vwo-meisjes en vrouwelijke technische professionals.  Leerlingen doen mee aan proefjes in het kader van Girlsday, waarbij bedrijven meisjes een kijkje in hun (technische) keuken bieden. Daarnaast spreekt een aantal CEO’s over de rol die bedrijven kunnen spelen bij het voorlichten van meisjes om het aandeel vrouwen in bètatechnische beroepen te vergroten.

De prinses en de minister nemen een kijkje bij al deze activiteiten. Ze vinden het belangrijk, omdat relatief weinig meisjes in Nederland kiezen voor een N(natuurwetenschappelijk)-profiel of technische (vervolg)opleiding. Vaak komt dit doordat meisjes een onjuist of onvolledig beeld hebben van technische studies en beroepen. Ook komen ze in hun omgeving weinig met vrouwelijke technische rolmodellen in aanraking.

De Waerdenborch in Holten, een openbare scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo met 1800 leerlingen en lid van VOS/ABB, werkt aan kwalitatief hoogwaardig bèta- en techniekonderwijs en neemt deel aan verschillende programma’s van het Platform Bèta Techniek. Dat zijn het Ambitie Programma voor het vmbo en het Universum Programma voor havo/vwo. Bovendien profileert de school zich als Technasium. Er is met subsidie van het Platform Bèta Techniek een bèta-lokaal ingericht.

Het Platform Bèta Techniek streeft naar 15% extra uitstroom in het bètatechnisch onderwijs. Het onderbenutte talent van meisjes is een van de speerpunten van het ministerie van OCW (directie Emancipatie) en de specialisatie van VHTO.

Technika 10 Nederland organiseert de jaarlijkse Girlsday in april in samenwerking met Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland.