Arbeidsinspectie naar scholen voor check werkdruk – VO

De Nederlandse Arbeidsinspectie inspecteert dit jaar ongeveer 40 middelbare scholen om zicht te krijgen op wat werkgevers in het voortgezet onderwijs doen om de ervaren werkdruk van docenten structureel te verminderen. Tijdens deze inspecties wordt onderzocht welke...

Voorlichtingsbijeenkomsten collectieve werkdrukmiddelen – VO

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voortgezet onderwijs Voion organiseert verspreid over het land vijf voorlichtingsbijeenkomsten over de collectieve werkdrukmiddelen . Het proces voor de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen kent op hoofdlijnen duidelijke...

Meer uren werken lukt alleen met duurzame inzetbaarheid – PO

Gesprekken met leraren over de vraag of zij meer willen werken, moeten uitgaan van duurzame inzetbaarheid. Dit is nodig om het risico op uitval te verkleinen. Dit advies komt voort uit een verkenning van het Arbeidsmarktplatform PO naar de mogelijkheden om grotere...

Meer werkdruk in horeca en zorg dan in onderwijs – PO/VO

De horeca en de zorg zijn de sectoren met de grootste percentages werknemers die een hoge werkstress ervaren, gevolgd door het onderwijs. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS heeft met de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, die het...