Veel uitval door weinig autonomie en hoge werkdruk

In het onderwijs ervaren werknemers weinig grip op hun werk. Dit in combinatie met hoge werkdruk leidt tot veel stress en uitval. Dat staat in het rapport Het betere werk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.De WRR verbindt geringe autonomie met het...

Zzp’ers doen zwaarder werk, maar ervaren minder stress

Zzp’ers in het onderwijs doen zwaarder werk dan vaste werknemers, maar ze hebben minder behoefte aan maatregelen tegen werkdruk en werkstress. Dat staat in een verkenning van de Sociaal-Economische Raad (SER).Daaruit blijkt ook dat zelfstandigen in het onderwijs...

Format om werkdruk aan te pakken

Op het digitale Platform Werkdruk staat een format dat scholen kunnen gebruiken om werkdruk te verminderen. Het format biedt teams een structuur om doelstellingen en acties te formuleren en de gewenste resultaten in kaart te brengen. Teams kunnen het ook gebruiken...