Onbelaste vergoeding VOG kan alleen in vrije ruimte

De vergoeding van de kosten van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan alleen onbelast door deze vergoeding onder te brengen in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR).

In onder andere het onderwijs is het voor werknemers wettelijk verplicht een VOG te overleggen. Het aanvragen van de verklaring kost via internet 24,55 euro en via de gemeente 30,05 euro.

De WKR kent verschillende manieren om ervoor te zorgen dat een vergoeding of verstrekking niet bij het loon van de werknemer geteld hoeft te worden. De kosten van een VOG vallen hier echter buiten. Dat betekent dat u de kosten van de VOG alleen onbelast kunt laten voor de werknemer door ze te bruteren of onder te brengen in de vrije ruimte van de WKR.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Per 1 januari verdwijnt aantal fiscale voordelen

Vanaf 1 januari zal de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) van kracht zijn. Dit betekent het einde aan verscheidene fiscale voordelen, maar ook dat het privévoordeel van de ‘iPad van de zaak’ verdwijnt.

In de nieuwe WKR, die voor alle werkgevers verplicht is, geldt een lager percentage van de loonsom dat fiscaalvriendelijk aan extra’s voor werknemers mag worden besteed. Nu is dat percentage nog 1,5, per 1 januari is dat 1,2 procent.

Het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets wordt weggenomen. Voor de zakelijke tablet, zoals een iPad, zal niet langer de ‘zakelijke gebruikseis’ gelden. Indien een werknemer een tablet nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel.

Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de mogelijkheid voor werknemers om hun vakbondscontributie van hun brutosalaris te laten aftrekken. Afhankelijk van het inkomen kan nu nog het voordeel oplopen tot 52 procent van de betaalde contributie. Dat kan meer dan 100 euro schelen.

Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Wiebes versoepelt regels voor gratis iPads voor personeel

Het onderscheid tussen zakelijk en privégebruik van bijvoorbeeld computers, tablets en smartphones verdwijnt. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer over een vereenvoudiging van de werkkostenregeling (WKR).

In de vereenvoudigde WKR wordt het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets weggenomen. Voor de zakelijke iPad zal bovendien niet langer de ‘zakelijke gebruikseis’ gelden. Indien een werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel.

Tablets voor onderwijspersoneel
De maatregel van Wiebes sluit aan op wensen die onder andere in het onderwijs leven. De Stichting Carmelcollege stuurde in februari een brief naar staatssecretaris Sander Dekker van OCW over belastingtechnische problemen rond het verstrekken van digitale tablets aan personeelsleden.

Schoolbesturen kunnen dit volgens de huidige WKR weliswaar onbelast doen, maar dan moeten de tablets na werktijd op de werkplek achterblijven of moet worden aangetoond dat ze voor 90 procent of meer voor zakelijk gebruik worden ingezet. Dekker erkende in antwoord op de brief dat dit ‘indruist tegen de bedoeling waarmee de school de tablets verstrekt’.

Minder vrije ruimte
Om ervoor te zorgen dat de vereenvoudigde WKR voor de schatkist geen aderlating met zich meebrengt, wordt de vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen van bijvoorbeeld lunches, bedrijfsuitjes en kerstpakketten verlaagd van 1,5 naar 1,2 procent van de totale loonsom van een bedrijf.

De maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. De wijzigingen kunnen per 1 januari 2015 ingaan.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Onbelaste tablet kan in vrije ruimte werkkostenregeling

Schoolbesturen kunnen net als andere werkgevers de vrije ruimte in de werkkostenregeling gebruiken om hun personeelsleden onbelast tablets te verstrekken. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een brief van de Stichting Carmelcollege.

In de brief wijzen schoolleiders van de Stichting Carmelcollege er volgens Dekker terecht op dat zij verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren van een adequate infrastructuur voor een uitdagende leeromgeving. ‘Het verstrekken van een device aan leraren en onderwijskundige ondersteuners kan daar onderdeel van zijn’, aldus Dekker.

Schoolbesturen kunnen dit onbelast doen, maar dan moeten in dit geval de tablets na werktijd op de werkplek achterblijven of moet worden aangetoond dat ze voor 90 procent of meer voor zakelijk gebruik worden ingezet. Dekker erkent dat dit ‘indruist tegen de bedoeling waarmee de school de tablets verstrekt’.

Een oplossing kan volgens hem zijn dat schoolbesturen de vrije ruimte in de werkkostenregeling hiervoor gebruiken. De vrije ruimte is een generieke vrijstelling van 1,5 procent van de totale loonsom bij een werkgever. In de vrije ruimte kunnen alle voorzieningen met een gemengd karakter worden ondergebracht waarvoor geen aparte regeling bestaat.

‘Dit biedt scholen de mogelijkheid om de verstrekking van tablets te regelen’, aldus Dekker. Hij wijst erop dat dit uiteraard ten koste gaat van andere zaken die in de vrije ruimte ondergebracht kunnen worden, zoals kerstpakketten, fietsen en parkeergelden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl