Lesmateriaal voortgezet onderwijs duurder

Het lesmateriaal in het voortgezet onderwijs is sinds de invoering van de Wet gratis schoolboeken (WGS) duurder geworden, meldt Verus.

In het evaluatierapport Gratis maakt nog niet goed(koop), dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW begin september naar de Tweede Kamer stuurde, staat dat de kosten per leerling voor lesmaterialen sinds de invoering van de WGS in 2008 constant blijven.

Verus weerspreekt dat op basis van een eigen analyse. De profielorganisatie voor christelijk onderwijs merkt daarbij op dat de marktwerking voor leermiddelen onvoldoende is, omdat vrijwel alle scholen afhankelijk zijn van de twee grootste leveranciers.

Lees meer…

Lesmateriaal komt ongelabeld in lumpsum

Het label voor lesmateriaal in het lumpsumbudget van het voortgezet onderwijs komt te vervallen. Daarmee hoopt staatssecretaris Sander Dekker van OCW vrije prijsvorming op de markt voor lesmateriaal te bevorderen.

In het evaluatierapport Gratis maakt nog niet goed(koop) staat dat de kosten per leerling voor lesmaterialen sinds de invoering van de Wet gratis schoolboeken (WGS) in 2008 na jaren van stijging constant blijven.

Budget lesmateriaal creëert richtprijs

Dekker vindt de stabilisering een positieve ontwikkeling, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris signaleert op basis van het evaluatierapport echter ook dat het gelabelde lumpsumbedrag dat vanuit de overheid beschikbaar wordt gesteld aan scholen voor lesmaterialen nu als richtprijs is gaan dienen voor zowel de scholen als de aanbieders. ‘Dit kan een vrije prijsvorming in de weg staan’, aldus Dekker.

Om vrije prijsvorming te bevorderen, gaat hij het label schrappen dat nu nog aan het lumpsumbedrag voor lesmateriaal is verbonden.