Toelichting op Wet open overheid – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben geven in een toelichting aan wat de gevolgen zijn van de nieuwe Wet open overheid. Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (WOO) van kracht. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Voor de onderwijssector is de...