Basisvaardigheden vast onderdeel van inspectietoezicht – PO/VO

Vanaf januari zijn de basisvaardigheden taal, reken-wiskunde en burgerschap vast onderdeel van het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs. Deze onderwerpen komen vanaf dat moment aan de orde in het startgesprek van het vierjaarlijkse onderzoek. De inspecteur...

Inspectie ziet dat rekenonderwijs te wensen overlaat – PO

Veel kinderen leren niet zo goed rekenen als ze zouden kunnen. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs op basis van het rapport Peil.Rekenen-Wiskunde – Einde (speciaal) basisonderwijs 2018-2019. Aan het eind van het basisonderwijs behaalt 33% van de leerlingen...

Eerste Kamer stemt in met afschaffing rekentoets – VO

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs, is die definitief verleden tijd. In feite was de rekentoets al afgeschaft, alleen was dat nog niet door de Eerste Kamer bekrachtigd. De rekentoets was ingevoerd in om...