Coronamaatregelen hadden positief effect op onderwijs – PO/VO

De coronamaatregelen voor het onderwijs, zoals financiële steun voor online leren en toegang tot internet, hebben een positief effect gehad op met name kwetsbare leerlingen. Dat staat in het rapport The pandemic socioeconomic disadvantage and learning outcomes van het...

‘Onderwijs echt niet zo slecht’ – PO/VO

Wiskundedocent Siep de Haan van het Sint Bonifatiuscollege in Utrecht stelt dat het echt niet zo slecht gesteld kan zijn met de kwaliteit van het onderwijs als de Inspectie van het Onderwijs op basis van onderzoek beweert. ‘De inspecteurs melden dat het...

Slecht gesteld met rekenen en wiskunde – PO/VO

Een flink deel van de leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs heeft nog niet het reken- en wiskundeniveau dat nodig is voor het succesvol vervolgen van hun vmbo-, havo- of vwo-opleiding. Het is zelfs zo dat dit hun doorontwikkeling in de weg zit om...

Lezen, wiskunde en natuurwetenschappen hollen achteruit – PO/VO

Nederlandse 15-jarige leerlingen gaan steeds slechter lezen. Inmiddels scoren bijna alle EU-landen wat dit betreft hoger dan Nederland. Ook in wiskunde en natuurwetenschappen worden Nederlandse leerlingen gemiddeld steeds slechter. Voor de sociale partners zijn deze...

SLO zoekt teams die willen meedenken over kerndoelen – PO/VO

SLO is op zoek naar schoolleiders, leraren, taal- en rekencoördinatoren en IB’ers die als team van een school willen meedenken over de bruikbaarheid van de conceptkerndoelen Nederlands en/of rekenen en wiskunde. Aanmelden kan tot en met 18 december. SLO organiseert...