Tot nu toe hebben ongeveer 3.000 scholen gezamenlijk € 874 miljoen subsidie gekregen om de basisvaardigheden te verbeteren. Samen tellen deze scholen ruim 835.000 leerlingen. Dat komt neer op 34% van het totale aantal leerlingen in het funderend onderwijs. Dat meldt demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het Masterplan Basisvaardigheden.

De derde ronde van de subsidie is inmiddels gestart en deze zomer wordt € 650 miljoen verdeeld om 2.150 scholen met in totaal 650.000 leerlingen te helpen. Bij deze ronde krijgen scholen verspreid over twee jaar € 1.000 euro per leerling. ‘Een stevige impuls dus voor scholen om werk te maken van de verbetering van de basisvaardigheden. Ruim 60% van de Nederlandse leerlingen is dan bereikt’, aldus minister Paul.

Met het extra geld, hulp van de onderwijscoördinatoren van OCW en bijeenkomsten met onder meer scholen en experts uit de wetenschap zetten scholen volgens de minister de beweging in naar evidence-informed werken. ‘Dit behelst het werken met inzichten vanuit de wetenschap en de onderwijspraktijk, passend binnen de eigen schoolcontext om een duurzame verbetering van de basisvaardigheden te bewerkstelligen’, zo staat in de brief.

Nog steeds geen structurele bekostiging

Onlangs maakte minister Paul bekend dat pas in 2027 de overgang kan worden gemaakt van subsidie naar een ‘meer structurele bekostiging’ voor het verbeteren van basisvaardigheden. Het kabinet breekt hiermee inmiddels voor de derde keer de belofte om de tijdelijke financiering voor het verbeteren van de basisvaardigheden om te zetten in een structurele bekostiging. In het coalitieakkoord uit 2021 kondigde het vierde kabinet-Rutte aan dat de structurele bekostiging in 2024 zou worden geregeld. Daarna werd dat 2025, toen 2026 en nu dus 2027.

Deel dit bericht: