Wiskundedocent Siep de Haan van het Sint Bonifatiuscollege in Utrecht stelt dat het echt niet zo slecht gesteld kan zijn met de kwaliteit van het onderwijs als de Inspectie van het Onderwijs op basis van onderzoek beweert.

‘De inspecteurs melden dat het wiskunde- en rekenonderwijs op de meeste scholen ver onder de maat is. Nadere bestudering van de cijfers leert dat de onderzoeksperiode al enige jaren geleden is. Het onderzoek van de inspectie lijkt te gaan over de leerresultaten uit 2021-2022, dat waren de coronajaren’, aldus De Haan in een ingezonden brief in de Volkskrant.

Docenten en leerlingen hebben volgens hem sindsdien ‘hun uiterste best gedaan om de corona-achterstanden in te lopen’. Ook het feit dat Nederland veel afgestudeerde academici en hbo’ers heeft, toont voor Den Haan aan dat het nooit zo slecht gesteld kan zijn met het onderwijs als de inspectie stelt. ‘Miljoenen mensen in Nederland beschikken over uitstekende diploma’s’, aldus de Utrechtse wiskundedocent.

Deel dit bericht: