Scholen laten zich beter informeren over suïcidepreventie

De aandacht van scholen voor suïcidepreventie groeit. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer.

In zijn brief gaat Blokhuis onder andere in op de voortgang van de Landelijke agenda suïcidepreventie 2018-2021. Het blijkt volgens hem dat scholen toenemende belangstelling hebben voor de gatekeepertraining van het platform 113Zelfmoordpreventie. Deze training is er onder meer op gericht om beter te signaleren dat iemand aan zelfmoord denkt.

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn binnen het onderwijs 150 personen getraind en is aan 600 personen voorlichting over suïcidepreventie gegeven.

Blokhuis wijst ook op een filmpje om schoolbestuurders, zorgteams en leraren te motiveren om suïcidepreventie op school vorm te geven:

Magazine Naar School! heeft in oktober vorig jaar aandacht besteed aan depressie en suïcidaliteit onder jongeren. Het magazine van VOS/ABB belichtte toen een preventieproject van de GGD, GGZ en diverse scholen in de regio Oost-Brabant.

Lees het artikel Depressie en suïcidaliteit onder jongeren. Een onderschat probleem.

Fors meer zelfdodingen onder kinderen en jongeren

Het aantal zelfdodingen in de leeftijdscategorie 10 tot 20 jaar is vorig jaar met bijna 70 procent toegenomen in vergelijking met het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2016 maakten 48 kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. In 2017 lag dat aantal op 81.

Op het totale aantal van 1917 zelfdodingen in 2017 is dat een relatief gering aantal. Als echter wordt gekeken naar de doodsoorzaak onder kinderen en jongeren, dan valt op dat zelfdoding daar een prominente plaats inneemt.

Het CBS heeft specifiek gekeken naar de doodsoorzaak in de leeftijdscategorie 10 tot 30 jaar. Het blijkt dat in ruim een kwart van de sterfgevallen in deze leeftijdscategorie sprake is van zelfdoding. Dat is meer dan bij kanker (15 procent), verkeersongevallen (10 procent) en hart- en vaatziekten (5 procent).

Magazine Naar School! heeft in oktober vorig jaar aandacht besteed aan depressie en suïcidaliteit onder jongeren. Het magazine van VOS/ABB belichtte toen een preventieproject van de GGD, GGZ en diverse scholen in de regio Oost-Brabant.

Lees het artikel Depressie en suïcidaliteit onder jongeren. Een onderschat probleem.

‘School deed genoeg om sexting tegen te gaan’

Het Bonhoeffer College in Enschede heeft voldoende aandacht gegeven aan de gevaren van pesten en sexting. Dat stelt demissionair staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen die volgden op de zelfdoding door een 15-jarige leerling. Er was een naaktfoto van hem op Instagram gezet.

De Kamerleden Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu wilden van Dekker weten of de school in Enschede voldoende heeft gedaan om de gevaren van pesten en sexting onder de aandacht van de leerlingen te brengen.

De staatssecretaris stelt dat dit inderdaad het geval is: ‘De onderwijsinspectie geeft in dit specifieke geval aan dat de school voldoende aandacht heeft gegeven aan het gevaar van pesten en sexting. De school geeft aan dat ze lesgeven over de gevaren van sexting. In de eerste en tweede klas besteden docenten aandacht aan de omgang met sociale media’, aldus Dekker.

Schoolwijkcoach en wijkzorgteam

Hij wijst er bovendien op dat op elke locatie van het Bonhoeffer College een schoolwijkcoach van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening werkt. ‘De schoolwijkcoach biedt kortdurende begeleiding aan leerlingen met problemen in de privésfeer. Hij/zij adviseert leerlingen, ouders/verzorgers en verwijst leerlingen indien nodig door naar een andere vorm van hulpverlening’, zo staat in de antwoorden.

Dekker vervolgt: ‘Soms hebben leerlingen niet alleen binnen, maar ook buiten school te kampen met problemen. Daarom maakt deze school deel uit van het wijkzorgteam. Dit is een groep mensen van de school en van verschillende instanties zoals politie, maatschappelijk werk en de GGZ. Deze groep komt regelmatig bij elkaar om de situatie rond leerlingen met grote problemen te bespreken. Het welzijn van de leerling staat hierbij voorop.’

Mentor, hulplijnen en vertrouwensinspecteur

Verder staat in de schoolgids van het Bonhoeffer College waar leerlingen met problemen terecht kunnen. ‘Uiteraard is dat in eerste instantie de eigen mentor, verder zijn er op de locatie twee vertrouwenspersonen aanwezig. Ook wordt er in de schoolgids gewezen naar de beschikbare hulplijnen, het meldpunt cyberpesten en de hulplijn seksuele intimidatie. Ten slotte wordt in de schoolgids gewezen op de mogelijkheid een vertrouwensinspecteur in te schakelen en wordt ook verwezen naar de Kinderconsument en naar de Kindertelefoon’, aldus Dekker.

Lees meer…

Pesten volledig uitbannen is onmogelijk

Geen enkele aanpak biedt de garantie dat pesten volledig wordt uitgebannen, meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen.

Dekker reageert op vragen van de Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Hun vragen volgden op de zelfdoding van een 15-jarige leerling van het openbare Grotius College in Heerlen. Hij maakte een einde aan zijn leven, omdat hij op school werd gepest.

Op de vraag van Kuzu en Öztürk aan de staatssecretaris of hij bereid is te onderzoeken hoe pesten in Nederland kan worden uitgebannen, antwoordt Dekker dat het volledig uitbannen van pesten niet mogelijk is. Wel zijn er maatregelen genomen om pesten zoveel mogelijk te voorkomen, zoals de invoering van de Wet veiligheid op school.

Ook wijst Dekker erop dat er op de pabo’s en lerarenopleidingen aandacht is voor sociale veiligheid op scholen. Hij merkt verder op dat leraren voor informatie, advisering en trainingen op dit gebied terecht kunnen bij de Stichting School en Veiligheid.

Lees meer…

Warm in memoriam voor overleden docent

Het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch denkt met warme gevoelens terug aan wiskundedocent Erik Oltmans. Hij maakte maandag een einde aan zijn leven door van het dak van de school te springen.

In een in memoriam dat de school op haar website heeft geplaatst, staat dat Oltmans veel zorg had voor zijn leerlingen. ‘Soms leek de school wel waar hij woonde: Erik was daar, ’s morgens vroeg al, ’s middags laat nog. Een echte docent, een ware caretaker; het laatste meer voor de leerlingen, dan voor zichzelf.’

In het in memoriam staat ook dat hij een moeizame en zware levensweg had. ‘Op ónze levensweg gaan we de herinnering aan hem in als aan een bijzondere man’, zo meldt de school. Oltmans was 10 jaar wiskundedocent aan het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch.

Docent springt van dak gymnasium Den Bosch

Een docent van het openbare Stedelijk Gymnasium in Den Bosch is van het dak van de school gesprongen. Hij is overleden.

Het gebeurde maandagochtend rond kwart voor tien. Verschillende media meldden kort daarna dat een aantal leerlingen er getuige van was. Alle leerlingen van de school zijn na het vreselijke incident opgevangen in de aula. Na een korte bijeenkomst mochten ze naar huis.

Voor wie daar daar behoefte aan heeft, wordt in de school slachtofferhulp aangeboden. Op de website van de school staat dat betrokkenen telefonisch contact met Slachtofferhulp kunnen opnemen of kunnen langsgaan bij het kantoor van deze organisatie in Den Bosch.

Enorme impact

Rector Etha Schoemaker spreekt van een heel treurige dag. ‘Het heeft een enorme impact op de school, de leerlingen en collega’s’, zo vertelt ze.

Het Brabants Dagblad laat hoogleraar suïcidepreventie Ad Kerkhof van de Vrije Universiteit in Amsterdam aan het woord. Volgens hem maakt deze gebeurtenis extra indruk op de leerlingen, omdat het een docent betreft.

‘Door leerlingen worden docenten vaak gezien als wijze en verstandige mensen die controle over hun leven hebben. Als zo’n voorbeeldfiguur besluit om uit het leven te stappen, heeft dat een buitengewoon indringend effect’, aldus Kerkhof.

Erover praten

Hij adviseert de school om voor een goede verwerking er openlijk over te praten met alle betrokkenen. ‘Zijn er scholieren die met dezelfde gedachten rondlopen? Vraag het. Het is heel belangrijk om open en transparant te praten over de aanleidingen tot suïcide en er goede voorlichting over te geven.’

Leerlingen kunnen samen met hun ouders voor advies naar de website van 113Online. Deze zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie verleent online en telefonische hulp.

VOS/ABB wenst alle betrokkenen voor de komende tijd veel sterkte toe.

Scholenkoepel wil grondig onderzoek na zelfdoding

Scholenkoepel LVO Parkstad wil een grondig onderzoek naar de zelfdoding van een leerling van het openbare Grotiuscollege in Heerlen, meldt 1Limburg.

Het gaat om een 15-jarige jongen die in de kerstvakantie een einde aan zijn leven maakte, omdat hij werd gepest. 1Limburg meldt dat zijn familie de school verwijt te weinig te hebben gedaan tegen het pesten.

Directievoorzitter Frank Schings van LVO Parkstad zegt op de regionale nieuwssite dat hij niet in detail kan treden, maar volgens hem was ‘er zeker iets aan de hand’ met de 15-jarige jongen. ‘Hierbij zijn ook de huisarts, zorginstellingen en zelfs de politie betrokken geweest’.

Schings wil dat alles goed wordt onderzocht. ‘En de school is daar partij in. Daar waar wij fouten hebben gemaakt, zullen wij die erkennen’, aldus de directievoorzitter tegen 1Limburg.

Zelfdoding hartverscheurend

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW meldt op Facebook dat hij de zelfdoding hartverscheurend vindt. ‘Het laat eens te meer zien dat de consequenties van pesten enorm kunnen zijn. Dat we altijd waakzaam moeten blijven dat het de kop niet opsteekt. En dat we moeten blijven benadrukken dat pesten onacceptabel is.’

Minister Jet Bussemaker van OCW reageerde woensdagavond in het tv-programma Jinek op het drama in Limburg. Zij riep iedereen op om niet weg te kijken als leerlingen worden gepest.

Er is een online condoleanceregister geopend.

Suïcide voorkomen met integrale aanpak

Zeven regio’s in Nederland gaan de preventie van suïcide integraal aanpakken. Onder andere scholen hebben hierin een rol. 

Het initiatief Supranet Community van 113Online is gericht op betere herkenning en behandeling van mensen met suïcidaal gedrag. De integrale aanpak is gebaseerd op succesvolle voorbeelden uit onder meer Canada, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Samen suïcide voorkomen

Het idee dat preventie van zelfmoord niet alleen de verantwoordelijkheid is van de zorgsector, wordt volgens 113Online steeds breder gedeeld.

‘Succesvolle suïcidepreventie werkt alleen in een zogeheten community-aanpak’, aldus 113Online. In de integrale aanpak hebben naast onder meer familie en naasten, GGD’s, wijk- of buurtteams, huisartsen en politie ook scholen hun verantwoordelijkheid.

De regio’s die deel uitmaken van Supranet Community zijn Zuidoost-Brabant, Zaanstreek/Waterland, Zeeland, Friesland, Den Haag, Haarlem/Zuid-Kennemerland en Groningen.

Lees meer…