Bezuinigingen in het onderwijs op komst – PO/VO

Ook het onderwijs ontkomt niet aan de bezuinigingen die het kabinet de afgelopen maand aankondigde. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2023 die minister Kaag van Financiën op 28 april naar de Tweede Kamer stuurde. Het is nog even afwachten op de concrete uitwerking van...

Wat kost zij-instroom? – PO/VO

Een zij-instroomtraject in het primair onderwijs kost gemiddeld 60.000 euro. In het voortgezet onderwijs liggen de kosten tussen gemiddeld 29.000 euro voor een eerstegraadstraject en gemiddeld 36.000 euro voor een tweedegraadstraject. Dat blijkt uit onderzoek in...

Zij-instromers gebaat bij meer samenwerking met pabo’s – PO

Nauwere samenwerking tussen pabo’s en basisscholen kan het voor zij-instromers vergemakkelijken de overstap te maken naar het onderwijs. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs op basis van eigen onderzoek naar zij-instroomtrajecten.De basis van zij-instroomtrajecten...

Lerarentekort neemt af, vooral in basisonderwijs – PO/VO

Steeds meer mensen melden zich voor de pabo of als zij-instromer in het primair onderwijs. Daardoor nemen vooral daar de voorspelde lerarentekorten af. In het voortgezet onderwijs wordt het lerarentekort ook minder groot, maar daar is de afname minder sterk. Dat...