Wat kost zij-instroom? – PO/VO

Een zij-instroomtraject in het primair onderwijs kost gemiddeld 60.000 euro. In het voortgezet onderwijs liggen de kosten tussen gemiddeld 29.000 euro voor een eerstegraadstraject en gemiddeld 36.000 euro voor een tweedegraadstraject. Dat blijkt uit onderzoek in...

Zij-instromers gebaat bij meer samenwerking met pabo’s – PO

Nauwere samenwerking tussen pabo’s en basisscholen kan het voor zij-instromers vergemakkelijken de overstap te maken naar het onderwijs. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs op basis van eigen onderzoek naar zij-instroomtrajecten.De basis van zij-instroomtrajecten...

Lerarentekort neemt af, vooral in basisonderwijs – PO/VO

Steeds meer mensen melden zich voor de pabo of als zij-instromer in het primair onderwijs. Daardoor nemen vooral daar de voorspelde lerarentekorten af. In het voortgezet onderwijs wordt het lerarentekort ook minder groot, maar daar is de afname minder sterk. Dat...

Slob haalt geld zij-instromers uit bestaande subsidiepotjes

De 9 miljoen euro extra voor zij-instromers in de vier grote steden en Almere (G5) komt uit twee subsidiepotjes van het ministerie van OCW. Het betreft het potje ‘overige subsidies’ en het potje voor korte scholingstrajecten. Dit meldt onderwijsminister...