Nieuwe subsidieronde lente- en zomerscholen

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen weer subsidie aanvragen voor een lente- en/of zomerschool. Dat kan tot en met 6 maart.

Op een lente- of zomerschool volgen leerlingen in de mei- of zomervakantie een intensief programma om achterstanden op één of twee vakken weg te werken. De subsidie is bedoeld om docenten en studiecoaches in te huren. Het is ook mogelijk de organisatie van de lente- en/of zomerschool uit te besteden aan een externe partij.

Lees meer…

Subsidie aanvragen voor lente- of zomerschool

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen weer subsidie krijgen voor de organisatie van lentescholen en zomerscholen.

Op een lenteschool of zomerschool volgen leerlingen gedurende de mei- of zomervakantie een intensief programma om achterstanden op één of twee vakken weg te werken. Scholen kunnen ervoor kiezen om externe docenten en studiecoaches in te huren voor de lente- en zomerschool. Het is ook mogelijk de organisatie van de lente- of zomerschool (gedeeltelijk) uit te besteden aan een externe partij.

Subsidie aanvragen kan tot en met 8 maart 2019.

Examenkandidaten Maastricht kunnen naar zomerschool

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) is een zomerschool gestart voor de leerlingen van VMBO Maastricht die vanwege het examendebacle daar hun diploma nog niet hebben kunnen halen.

‘Ons doel is om zoveel mogelijk eindexamenleerlingen (…) voor 31 augustus alsnog hun diploma te laten behalen. Zij kunnen dan zonder studievertraging starten aan hun vervolgopleiding (…)’, zo staat op de website van VMBO Maastricht.

De zomerschool zorgt voor de individuele plannen van aanpak voor de leerlingen, de organisatie van de nog in te halen schoolexamens en de begeleiding van de leerlingen.

Lees meer…

Geld voor hoogbegaafde leerlingen komt pas volgend jaar

De 8,3 miljoen euro subsidie die dit jaar beschikbaar zou komen voor beter onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs is geschrapt. Er komt hier pas volgend jaar geld voor beschikbaar, meldt onderwijsminister Arie Slob.

Het schrappen van het geld dat dit jaar beschikbaar zou komen voor hoogbegaafde leerlingen, volgt op een te lage raming door het ministerie van OCW van de aantallen leerlingen en studenten. In verband met die te lage raming moet er op de onderwijsbegroting geld worden verschoven.

In de Voorjaarsnota staat dat er vanaf 2019 structureel een bedrag van 15 miljoen euro per jaar beschikbaar komt voor beter onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Teambeurs en snel internet

Een andere maatregel die verband houdt met de te lage raming van de aantallen leerlingen en studenten, is een verlaging van het beschikbare budget voor de teambeurs in het primair onderwijs met 3 miljoen euro.

Verder kan er volgens de minister voor OCW op basis van de ingediende aanvragen 1,5 miljoen euro minder subsidie naar snel internet voor basisscholen.

Voortgezet onderwijs

Er wordt ook geld weggehaald bij subsidies voor het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld voor de doorstroomregeling po-vo. Voor deze regeling in het kader van het bevorderen van kansengelijkheid wordt 5 miljoen euro weggehaald.

De subsidie voor lente- en zomerscholen kan volgens minister Slob op basis van de ingediende aanvragen omlaag met 0,6 miljoen euro. Alle aanvragen die aan de voorwaarden voldeden zijn volgens de minister gehonoreerd.

Lees meer…

Minder geld voor hoogbegaafden en zomerscholen

Het ministerie van OCW bezuinigt 34,3 miljoen euro op onderwijssubsidies. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2018. Er wordt onder andere gekort op onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en zomerscholen, meldt de Telegraaf.

De bezuiniging op de onderwijssubsidies heeft te maken met een misrekening van het ministerie van OCW. Dat had niet verwacht dat er dit jaar nog veel studenten zouden afstuderen die nog onder de oude prestatiebeurssystematiek vallen. Deze studenten krijgen hun studiefinanciering, als ze op tijd afstuderen, nog als gift. Verder blijkt dat het ministerie van OCW tevens verkeerd heeft ingeschat hoeveel mensen zijn gaan studeren. Dat levert ook een tegenvaller op.

OCW moet dus financiële gaten vullen, en dat doet het ministerie onder meer door te korten op subsidies. ‘Het gaat bijvoorbeeld om subsidies voor hoogbegaafde leerlingen en zomerscholen’, zo staat in de Telegraaf. Een woordvoerder van het ministerie van OCW bevestigt tegenover VOS/ABB dat dit ‘op hoofdlijnen’ klopt.

Het nieuws over de bezuiniging op onderwijssubsidies, die dus onder andere ten koste gaan van zomerscholen en onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, valt samen met het jubelbericht van het ministerie van Financiën dat de overheidsfinanciën ‘onverminderd een positief beeld’ vertonen.

Subsidie aanvragen voor zomerschool

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen tot 10 maart weer subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool.

Dit kan via het aanvraagformulier op de website van DUO. Wilt u eerst een indicatie van de benodigde gegevens die u in moet vullen, dan is een voorbeeldaanvraagformulier beschikbaar.

De aanvraag moet uiterlijk op 10 maart binnen zijn. Op 3 april hoort u of uw school subsidie toegekend krijgt.

Op basis van de prognose van het aantal deelnemers kan er 500 euro per deelnemende leerling aan subsidie worden ontvangen.

 

Zomerscholen helpen zittenblijven tegen te gaan

Het helpt om leerlingen in het voortgezet onderwijs in de zomervakantie naar school te laten gaan om te voorkomen dat ze blijven zitten. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek vond plaats in 2014 op 15 scholen voor voortgezet onderwijs, waar in totaal 320 leerlingen deelnamen aan de zomerschool. Na afloop zijn 276 leerlingen (86 procent) alsnog bevorderd naar het volgende leerjaar. In vergelijking met 2013 is dit slagingspercentage ongeveer gelijk (85 procent).

Het effect bleef na één jaar nog steeds positief: van de geslaagde zomerschoolleerlingen (die dus bevorderd zijn naar het volgende leerjaar) is 75 procent eveneens voor het schooljaar 2014-2015 bevorderd of geslaagd voor het eindexamen.

De zomerschool is effectief tegen zittenblijven in alle leerjaren van het voortgezet onderwijs, maar vooral voor leerlingen in havo-4.

Lees meer…

Foto: website RUG