In Bestuur en management, Gemeenten, Identiteit, Nieuws, Politiek, Segregtie/integratie, Tweede kamer

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW ziet totaal geen rol voor hem weggelegd om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. De VVD’er bevestigt hiermee het beleid dat in 2012 onder druk van de PVV is ingezet door de toenmalige CDA-onderwijsminister Marja van Bijsterveldt. 

Van Bijsterveldt gaf in 2012 aan dat er geen maatregelen meer nodig waren om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Zij benadrukte toen dat niet met ontmoeting, maar met extra aandacht voor taal en rekenen en het organiseren van weekend- en zomerscholen de integratie van kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen kon worden bevorderd. Het standpunt van de toenmalige minister van OCW had te maken met de gedoogdruk die de PVV van Geert Wilders destijds op het kabinet kon uitoefenen.

Dekker laat nu in antwoorden op Kamervragen van de SP blijken dat hij het toen door de PVV afgedwongen beleid voortzet. De SP-Tweede Kamerleden Tjitske Siderius en Sadet Karabulut  wilden van hem weten hoe hij denkt over het omstreden toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam, dat ertoe zou leiden dat de segregatie in het hoofdstedelijke onderwijs toeneemt.

De staatssecretaris laat in zijn antwoorden blijken dat hij het niet een taak van de rijksoverheid vindt om maatregelen te nemen die segregatie in het onderwijs kunnen tegengaan. ‘Vanuit het Rijk gaat het er vooral om dat wordt ingezet op kwaliteit in het onderwijs en de aanpak van taalachterstanden bij alle scholen. Het is daarbij vooral van belang om scholen te ondersteunen waar leerachterstanden voorkomen. Op deze scholen zitten vaak veel migrantenkinderen’, aldus Dekker.

Hij wijst erop dat in de wet is geregeld dat schoolbesturen met hun gemeente(n) ten minste één keer per jaar met elkaar moeten overleggen over het voorkomen van segregatie. ‘Daarmee wordt de mogelijkheid geboden om op lokaal niveau afspraken te maken en eventueel maatregelen te nemen. Ik zie geen verdere taak weggelegd voor de rijksoverheid.’

Delen