De teksten van de nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn na maanden onderhandelen eindelijk beschikbaar.

De CAO PO 2014-2015 geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. Op 1 oktober jongstleden werd voor het eerst een hoofdstuk van de cao bekendgemaakt. Maar dat hoofdstuk, over duurzame inzetbaarheid, moest weer worden herschreven, waarna het op 27 november online kwam te staan. De rest moest toen nog volgen.

De traagheid waarmee de sociale partners de definitieve teksten opstelden, leidde tot klachten bij onder meer de Helpdesk van VOS/ABB. Werkgevers klaagden dat ze wel heel lang moesten wachten en dat ze niets hadden om op af te gaan.

Omvangrijk en gecompliceerd

De PO-Raad meldt dat het schrijven van de teksten ‘een omvangrijke en op onderdelen ook technisch gecompliceerde opgave’ was. ‘Vanwege de flinke wijzigingen in de cao vonden de PO-Raad en de werknemersorganisaties het extra belangrijk dat de cao-teksten nauwkeurig en helder werden geformuleerd. Het schrijven ervan was daardoor tijdrovend’, aldus de sectorraad.

Sectorbestuurder Anne Seuren van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt op de website van de vakbond dat het uitwerken van de teksten ‘wat tijd’ kostte. Dat het zo lang duurde, had ook volgens haar te maken met de vele veranderingen in de cao en de wens om zorgvuldig te werk te gaan.

Nu de definitieve teksten beschikbaar zijn, weet het primair onderwijs eindelijk waar het aan toe is. De formele ondertekening van de CAO PO 2014-2015 vindt plaats op vrijdag 19 december.

Download CAO PO 2014-2015

Deel dit bericht: