In Bestuur en management, Burgerschapsvorming, Identiteit, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Voorzitter Paul Schnabel van het Platform Onderwijs2032 heeft zaterdag in het Stanislas College in Delft het eindadvies van dit platform aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

De centrale vraag waarop het platform antwoorden heeft geformuleerd is welke kennis en vaardigheden leerlingen die nu voor het eerst naar school gaan nodig hebben om in 2032 goed aan hun volwassen en werkende leven te beginnen.

Toekomstgericht onderwijs moet in de ogen van het platform aan de volgende kenmerken voldoen.

  1. Leerlingen doen kennis en vaardigheden op door creatief en nieuwsgierig te zijn.
  2. Leerlingen vormen hun persoonlijkheid.
  3. Leerlingen leren om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Ook leren ze over grenzen heen te kijken.
  4. Leerlingen leren de kansen van de digitale wereld te benutten.
  5. Leerlingen krijgen betekenisvol onderwijs op maat.

Deze kenmerken vragen volgens het platform om een nieuwe koers in het onderwijs: ‘Het is belangrijk dat leerlingen een vaste basis van kennis en vaardigheden opdoen. Die kunnen ze verdiepen en verbreden op basis van hun eigen mogelijkheden en interesses.’

Toekomstgericht onderwijs gaat niet alleen om vakinhoudelijke onderwerpen, het stelt ook actuele maatschappelijke vraagstukken en vragen van leerlingen centraal.  ‘Het is belangrijk dat leerlingen leren om te denken en te werken over de grenzen van vakken heen. Ze ervaren meer samenhang tussen verschillende vakken.  Ook werken ze op school aan hun persoonlijke ontwikkeling’, zo schrijf het platform.

Lees meer…

Geen revolutie, maar evolutie
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet hoe hij tegen het advies aankijkt. Daarbij hanteert de volgende uitgangspunten:

  • Geen revolutie maar evolutie: niet hele onderwijs op de schop.
  • Regie en eigenaarschap: meer vertrouwen in leraren en scholen.
  • Richting en ruimte: duidelijk omschrijven wat leerling moet kennen en kunnen.
  • Pluriformiteit en diversiteit: leerlingen en ouders kiezen school en onderwijs die het beste bij hen passen.
  • Realistisch tijdpad: succesvolle vernieuwing van curriculum vergt meer dan één kabinetsperiode.

Lees meer…

Delen