De toelatingscode vmbo-havo – die op 1 augustus jongstleden afliep – moet vooralsnog gehandhaafd blijven. Dit bepleit de VO-raad in een brief aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

De sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs onderschrijft het belang van een soepele doorstroom vmbo-havo, maar is geen voorstander van een ongeclausuleerd doorstroomrecht. ‘Handhaving van de code – met daarin eenduidige, transparante criteria voor de overgang vmbo-havo – garandeert dat leerlingen die doorstromen een reële kans van slagen hebben, en zorgt voor een eerlijke overgang’, zo meldt de VO-raad.

De toelatingscode vmbo-havo gold voor vo-scholen tussen 1 augustus 2012 en 1 augustus 2016. Naast landelijke afspraken over welke criteria havo-scholen hanteren voor de toelating van vmbo-leerlingen en over het toelatingsbeleid, bevatte de code ook afspraken over het verbeteren van de aansluiting in de doorstroom vmbo-gl/tl naar havo.

Lees meer…

VOS/ABB heeft in het decembernummer van magazine Naar School! aandacht besteed aan de overgang van mavo (vmbo-t) naar havo.

Van mavo naar havo: het lukt alleen met extra inzet

Deel dit bericht: