In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Krimp, Nieuws, Opheffing en stichting van scholen

Het ministerie van OCW heeft een rectificatie aangebracht in de lijst met stichtings- en opheffingsnormen per gemeente. Daarom is ook het Model gemiddelde schoolgrootte in onze online Toolbox (map Basisschool) aangepast.

Download het aangepaste Model gemiddelde schoolgrootte

Delen