In de map Primair onderwijs van onze online Toolbox is het geactualiseerde rekeninstrument Werkgeverslasten PO 2016 opgenomen.

In het instrument zijn de bijstelling van premies en de nieuwe salarisbedragen verwerkt.

Werkgeverslasten PO 2016 vs 1aug2016

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl