Het ministerie van OCW zal scholen opnieuw wijzen op ondersteuningsmaterialen en trainingen op het gebied van diversiteit. Dat meldt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie in een brief over de kabinetsaanpak van discriminatie.

In de brief benadrukt Ollongren dat een inclusieve leeromgeving om beleid vraagt ‘dat enerzijds het bewustzijn en de kennis van (…) leerlingen over diversiteit vergroot en anderzijds scholieren weerbaarder maakt’. Daarom zal het ministerie van OCW opnieuw de aandacht vestigen op het aanbod aan ondersteuningsmateriaal en trainingen bij de Stichting School en Veiligheid en organisaties als de Anne Frank Stichting en de Respect Education Foundation.

‘Er is heel veel materiaal over vooroordelen en discriminatie en veel scholen weten dat ook te vinden, maar scholen kunnen er nog meer aandacht aan besteden. Juist nu steeds meer groepen zich bewust worden van discriminatie en dat ook als zodanig gaan benoemen’, aldus de minister. Het is volgens haar een mooie kans voor het onderwijs om hier actief mee aan de slag te gaan, ook vanuit het thema ‘burgerschap’ en de kerndoelonderdelen ‘seksualiteit’ en ‘seksuele diversiteit’. In dit kader noemt zij ook het wetsvoorstel van onderwijsminister Arie Slob voor aanscherping van de burgerschapsopdracht van het onderwijs.

Lees meer…

Diversiteit, veiligheid en burgerschap komen terug in de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Op het portaal www.openbaaronderwijs.nu van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) staan allerhande informatie en lesmaterialen die scholen gratis kunnen downloaden.