Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit staat in een wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Met het wetsvoorstel, dat samenhangt met de Wet werk en zekerheid (WWZ), wordt volgens Asscher tegemoet gekomen aan de zorgen die er zijn over de optelsom van financiële verplichtingen voor langdurig zieke werknemers. Er staat overigens wel een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

Omdat de WWZ (nog) geen betrekking heeft op het openbaar onderwijs, heeft het wetsvoorstel van Asscher dat voorlopig ook niet. Het heeft al wel betrekking op het bijzonder onderwijs, waarvoor de WWZ geldt.

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Lees meer…

Deel dit bericht: