Koning Willem-Alexander heeft in de Troonrede indirect verwezen naar de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Hij zei dat iedereen in Nederland moet kunnen uitkomen voor zijn geloof, geaardheid en levensovertuiging.

In de kernwaarden van het openbaar onderwijs staan algemene toegankelijkheid en benoembaarheid centraal in combinatie met wederzijds respect. Daarbij gaat het onder meer over geloof, geaardheid of levensovertuiging.

Door in de Troonrede deze aspecten concreet te benoemen, laat de regering zien hoe belangrijk de kernwaarden zijn voor een in alle opzichten gezonde samenleving.

Verder nam het onderwijs in de Troonrede een bescheiden plaats in. Echt nieuws zat er, zoals gebruikelijk, niet in. De koning zei dat de inkomens van leraren weer kunnen meestijgen met de marktontwikkelingen, dat de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijspersoneel wordt verhoogd en dat er extra wordt geïnvesteerd in het primair en voortgezet onderwijs.

De internationale spanningen (Irak, Syrië, Gaza en Oekraïne) en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse samenleving waren het belangrijkste thema van de Troonrede. Koning Willem-Alexander verwees naar de ramp met vlucht MH17. De vliegramp trof onder andere veel scholen in Nederland.

Deel dit bericht: