De diagnostische tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs zal bijdragen aan een versterking van het opbrengstgericht werken. Dat verwachten schoolleiders en docenten, zo staat in de eerste Monitor pilot diagnostische tussentijdse toets.

De diagnostische tussentijdse toets (DTT) moet scholen voor voortgezet onderwijs de mogelijkheid bieden om in de schoolcarrière van de individuele leerling het onderwijsprogramma beter dan nu het geval is op hem of haar af te stemmen. Er loopt nu een pilot met de DTT. Deze pilot begon in september 2014 en duurt tot september 2017. De resultaten van de nulmeting zijn nu bekend.

Uit die meting blijkt onder andere dat schoolleiders en docenten verwachten dat de DTT bijdraagt aan de versterking van het opbrengstgericht werken binnen de school. ‘Zowel schoolleiders als docenten van pilotscholen geven aan dat het opbrengstgericht werken binnen hun school nog niet in de volle breedte geldt’, zo staat in het rapport Monitor pilot diagnostische tussentijdse toets – bevindingen 0-meting.

Deel dit bericht: