De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel Integratie van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in passend onderwijs. De Tweede Kamer ging er vorige maand mee akkoord.

Met de invoering van de nieuwe wetgeving krijgen de samenwerkingsverbanden de verantwoordelijkheid voor de toewijzing en bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). Daarmee worden zij verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben.

Nu de Eerste Kamer ook met het wetsvoorstel heeft ingestemd, zal de wet op 1 augustus 2015 in werking treden. Vanaf dat moment zouden de samenwerkingsverbanden zich moeten voorbereiden op de toewijzing van lwoo en praktijkonderwijs door hun ondersteuningsplan aan te passen.

Per 1 januari 2016 worden samenwerkingsverbanden vervolgens verantwoordelijk voor het toewijzen van de ondersteuning voor lwoo en praktijkonderwijs en de bijbehorende budgetten.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl