De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel om de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs te moderniseren. De omstreden norm van 1040 uur verdwijnt. Het is de bedoeling dat de nieuwe situatie op 1 augustus 2015 van kracht wordt.

In plaats van een urennorm per schooljaar komt er een urennorm per opleiding. De gedachte hierachter is dat de scholen hierdoor hun onderwijstijd beter kunnen plannen en leerlingen meer maatwerk kunnen bieden.

Ook krijgen scholen de mogelijkheid om lesuitval in het ene schooljaar in het daarop volgende schooljaar op te vangen door de gemiste lesstof dan alsnog aan te bieden. Dat is gunstig voor de vervanging van docenten.

De norm voor het vmbo wordt 3700 uur verdeeld over vier jaar. Voor havo staat 4700 uur verdeeld over vijf jaar en voor vwo 5700 uur verdeeld over zes jaar. Het minimumaantal onderwijsdagen blijft 189 per jaar.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: