De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor een vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs. Ook zijn twee moties met algemene stemmen aangenomen.

Het wetsvoorstel regelt vooral dat de bekostiging wordt opgebouwd op basis van veel minder parameters. Daarnaast verschuift de personele bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar. De teldatum van de leerlingen die de hoogte van de bekostiging bepaalt, gaat van 1 oktober naar 1 februari.

De moties waar de Tweede Kamer unaniem mee instemde, betreffen steun voor scholen die door de vereenvoudiging van de bekostiging te maken krijgen met een inkomstenderving. Vooral kleine basisscholen op het platteland dreigen daarmee te worden geconfronteerd.

Invoering 1 januari 2023

De verwachting is dat de Eerste Kamer voor de zomer zal instemmen met het wetsvoorstel. Daarmee zou de voorgestelde vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs op 1 januari 2023 een feit kunnen zijn.

Lees meer…

Deel dit bericht: