In de Tweede Kamer worden ernstige vraagtekens gezet bij de steun van de VO-raad aan het wetsvoorstel ter vereenvoudiging van de bekostiging. Dit wetsvoorstel zorgt er namelijk voor dat brede scholengemeenschappen minder geld krijgen. Het is de Kamer niet duidelijk of de VO-raad dat wel beseft.

VOS/ABB waarschuwt voor meer segregatie en kansenongelijkheid in het voortgezet onderwijs als brede scholengemeenschappen minder geld krijgen. In een bijdrage aan de politieke discussie over het wetsvoorstel spreekt VOS/ABB van ‘een zeer onwenselijke situatie die we met elkaar écht moeten zien te voorkomen’.

De VO-raad meldde eerder dat er onder zijn leden brede steun is voor het wetsvoorstel. De Tweede Kamer twijfelt daar nu aan, mede naar aanleiding van de risico’s die VOS/ABB belicht. Dat bleek tijdens overleg in de Tweede Kamer.

Wat is steun VO-raad waard?

De leden van de CDA-fractie willen dat de regering bij de VO-raad checkt of de brede steun onder de leden er wel is. Zij wijzen erop dat eerder bleek dat de VO-raad met voorstellen had ingestemd waarvoor in het voortgezet onderwijs geen steun was.

Lees meer…

Speerpunt brede scholengemeenschappen

De VO-raad weerspreekt dat het wetsvoorstel ter vereenvoudiging van de bekostiging zal leiden tot meer segregatie en kansenongelijkheid. ‘Zoals bekend is kansengelijkheid voor de VO-raad een speerpunt en onderschrijven wij het belang van brede scholengemeenschappen’, aldus de sectororganisatie, die eraan toevoegt dat er onder de leden wel degelijk brede steun is voor het voorstel.

Lees meer…

Deel dit bericht: