Basisscholen mogen in de toekomst een deel van hun lessen in het Engels, Frans of Duits geven. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een wetsvoorstel daartoe van staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Dekker wil het basisscholen toestaan om maximaal 15 procent van de lestijd in het Engels, Duits of Frans te verzorgen. Dit betekent dat bijvoorbeeld topografie of rekenen niet meer in het Nederlands hoeven. Scholen kunnen daarvoor kiezen, dus het wordt niet verplicht.

De SP in de Tweede Kamer vraagt zich of het zin heeft om kinderen al op jonge leeftijd met een andere taal te confronteren. SP-Kamerlid Tjitske Siderius wil weten wat hiervan de gevolgen zijn voor leerlingen met leerproblemen en taalachterstanden. De PVV is ronduit tegen  het plan, omdat het het Nederlands zou verdringen.

D66 vindt het voorstel van Dekker niet ver genoeg gaan. Deze partij wil dat de helft van alle vakken op de basisschool in een andere taal mag worden gegeven.

In februari 2014 stond in magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs een artikel over deelname aan de pilot tweetalig basisonderwijs door de openbare Violenschool in Hilversum.

Lees het artikel Groep 1 spreekt Engels.

Deel dit bericht: