Grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs zit de integratie in de weg. Dat stelt directeur-bestuurder Toon Geluk van SPO De Liemers op de opiniepagina van Trouw. Tot SPO De Liemers behoren in totaal 15 scholen voor katholiek, protestants-christelijk, interconfessioneel en algemeen-bijzonder basisonderwijs in de gelijknamige Gelderse regio.

Artikel 23 past volgens Geluk in de Nederlandse traditie van liberaal denken, maar het leidt volgens hem ook tot segregatie van gelovigen. Hij verwijst daarbij naar het islamitisch onderwijs. ‘Terwijl christelijke scholen van oudsher de gehoorzaamheid aan de overheid onderwezen, lijkt het erop dat er binnen islamitische scholen andere opvattingen verkondigd worden.’

Hij brengt dit in verband met de radicalisering van moslimjongeren, die gehoorzaamheid aan Allah als een hoger doel zouden zien dan het nastreven van democratie. Het vak burgerschapskunde kan dat volgens hem niet voorkomen. ‘Dat heeft denk ik net zo veel effect als de verplichte lessen over homoseksualiteit op een reformatorische school.’

Geluk benadrukt dat de inwoners van Nederland niet hun religie, maar de liberale rechtsstaat met elkaar gemeen hebben. ‘Daar moeten we pal voor blijven staan. Onderwijs dat daarmee in strijd is, voldoen niet aan de wet en dient om die reden niet te worden toegestaan’.

Hij stelt zich in dit kader de vraag of artikel 23 nog wel toekomstbestendig is.

Deel dit bericht: