De uitgaven aan onderwijs zijn in 2014 met bijna 0,7 procentpunt gedaald, tot 41,3 miljard euro. Dit is 6,2 procent van het bruto binnenlands product, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS merkt op dat de ontwikkeling van de onderwijsuitgaven tussen 2013 en 2014 wordt vertekend door de eenmalige extra middelen die het primair en voortgezet onderwijs ontvingen naar aanleiding van het Nationaal Onderwijsakkoord.

Deze bijdrage van 150 miljoen euro was bedoeld om jonge docenten in dienst te houden of te nemen. Deze middelen werden aan het eind van 2013 als onderdeel van de lumpsum aan de instellingen overgemaakt voor besteding in 2014.

Verder meldt het CBS dat naar aanleiding van de begrotingsafspraken voor 2014 eind 2013 een bedrag van in totaal 650 miljoen euro is toegevoegd aan de lumpsum van het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. Dit geld is bedoeld voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en voor innovatie.

‘Doordat deze middelen laat in het jaar zijn uitgekeerd, hebben de instellingen deze voor het grootste deel pas vanaf 2014 besteed. Zonder deze extra uitkeringen, die de Rijksbijdrage in 2013 eenmalig hebben verhoogd, zou de ontwikkeling in 2014 positief zijn’, aldus het CBS.

Lees meer…

Deel dit bericht: