Onderwijsminister Arie Slob komt met een reeks maatregelen om voor leerlingen, ouders en leraren passend onderwijs te verbeteren en om naar inclusiever onderwijs te gaan. Hij heeft daarover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

De minister komt met 25 maatregelen. Zo krijgen leerlingen hoorrecht en komt er voor ouders betere informatie  over passend onderwijs beschikbaar. Ook moeten ouders beter worden geïnformeerd over welke stappen zij kunnen nemen als zij er met de school niet uitkomen. In de brief staat ook dat er een landelijke norm voor basisondersteuning komt. Daarin staat wat er van scholen mag worden verwacht. Onafhankelijke experts stellen de norm vast.

Naar inclusiever onderwijs

Een andere maatregel is de invoering van het leerrecht voor leerlingen. Scholen en samenwerkingsverbanden moeten dit recht mogelijk maken. In de brief van Slob staat verder dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school moeten kunnen. Er wordt een plan gemaakt om alle scholen inclusiever te maken.

Slob stelt dat er al op heel veel plekken stappen zijn gezet naar meer passend onderwijs. ‘Maar nog niet overal gaat het zoals we willen. Daarom mogen leerlingen voortaan meepraten, wordt voor ouders duidelijker wat er mogelijk is en maken we voor leraren helder wat er van hen verwacht wordt en wat niet’, aldus Slob. Hij voegt eraan toe dat ‘we blijven knokken om iedere leerling passende ondersteuning te geven’.

Lees meer…

Deel dit bericht: