Het voorstel voor een wettelijke meldplicht bij ernstige incidenten gaat naar verwachting eind 2023 naar de Tweede Kamer, zodat deze verplichting waarschijnlijk vanaf 2025 van kracht zal zijn. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer.

In maart jongstleden kondigde Wiersma aan dat hij scholen wettelijk wil verplichten om ernstige incidenten te melden. Hij is bezig om deze meldplicht uit te werken naar het voorbeeld van het bestaande systeem rondom schorsing en verwijdering. Dit betekent dat scholen in het geval van een ernstig incident daarvan melding moeten maken bij de Inspectie van het Onderwijs. Die zal vervolgens zo nodig contact opnemen met de school voor een nadere toelichting, overleg of onderzoek.

Het idee van de minister is dat onder ernstige incidenten sowieso strafbare feiten vallen, maar ook vermoedens van ernstige bedreigingen, discriminatie en grove pesterijen. De komende meldplicht heeft als doel toe te zien op de kwaliteit van het veiligheidsbeleid op school en de inzet daarvan door het bestuur te toetsen.

Lees meer…

Deel dit bericht: