Leraren kunnen zich vanaf maandag 21 september met voorrang op corona laten testen. Daarvoor kunnen ze het telefoonnummer 0800-8101 bellen. Leraren krijgen alleen voorrang als door hun afwezigheid lessen uitvallen of als er een klas naar huis moet.

Het is de bedoeling dat leraren die met voorrang een coronatest nodig hebben, zich ’s ochtends laten testen, zodat zij ’s avonds de uitslag kunnen krijgen. De voorrang is slechts tijdelijk. ‘Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen’, meldt de rijksoverheid.

Niet alle leraren kunnen met voorrang een coronatest krijgen. Dat kan alleen als er geen vervanging voor hen is en er door hun afwezigheid lessen uitvallen of als er een klas naar huis moet. Dat wordt twee keer gecontroleerd: telefonisch en in de teststraat. Werkgevers moeten erop toezien dat er niet onnodig gebruik wordt gemaakt van de voorrangsregeling.

Wat betreft het onderwijs, geldt de regeling alleen voor mensen die in het primair of voortgezet onderwijs werken. Het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs vallen erbuiten. Dat geldt ook voor de kinderopvang.

De voorrangregeling geldt onder voorwaarden ook voor een deel van de zorgverleners.

Lees meer…

Deel dit bericht: