Tussen 2008 en 2015 zijn 28 openbare basisscholen opgericht. Het openbaar onderwijs staat daarmee op nummer 1 op een lijst met aantallen nieuwe scholen.

Het aantal van 28 nieuwe openbare basisscholen staat op een lijst die door VOS/ABB bij DUO is opgevraagd. Na het openbaar onderwijs, volgt het algemeen bijzonder onderwijs met 27 nieuwe scholen in de periode 2008-2015.

Het aantal nieuwe christelijke scholen ligt lager. Er werden in de genoemde periode 12 protestants-christelijke en 11 rooms-katholieke basisscholen opgericht. Het aantal nieuw opgerichte interconfessionele basisscholen kwam uit op 16.

Het aantal nieuwe evangelische basisscholen dat tussen 2008 en 2015 werd opgericht, bedroeg 10. Een deel van die scholen is inmiddels weer gesloten vanwege het slechte onderwijs dat daar werd gegeven.

Verder staat op de lijst van DUO dat er 8 islamitische basisscholen werden opgericht. Bij de overige (kleine) richtingen, zoals hindoe en gereformeerd vrijgemaakt, ging het slechts om 1 of 2 nieuwe basisscholen.

Deel dit bericht: