Het advies van het Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het onderwijs wordt het komende halfjaar inhoudelijk besproken met het onderwijsveld.  Dit gebeurt tijdens een extra ingelaste verdiepingsfase.

Daarvoor wordt een brede regiegroep ingericht, waarin onder anderen de PO-Raad, VO-raad, Algemene Vereniging van Schoolleiders en Ouders & Onderwijs deelnemen. Centraal staat de vraag wat het advies concreet betekent voor de onderwijspraktijk.

Verdiepingsfase

Staatssecretaris Dekker vindt een verdiepingsfase nodig als vervolg op de eerste fase, waarin een brede discussie op gang is gekomen over de toekomst van het onderwijs. Er kwamen veel reacties binnen. Daarin klonk zowel enthousiasme als kritiek door, maar er was in elk geval een grote mate van overeenstemming over de noodzaak om integraal naar het curriculum voor het funderend onderwijs te kijken. De verdiepingsfase moet nu zorgen voor een inhoudelijke verdieping van het advies. Op 1 november moet er een rapportage zijn. Daarna volgt de ontwerpfase.

De komende verdiepingsfase omvat ook een consultatieronde onder leraren, onder regie van de Onderwijscoöperatie. De consultatie is erop gericht de betrokkenheid van leraren bij Onderwijs2032 te vergroten en de randvoorwaarden voor curriculumontwikkeling in beeld te brengen.

Hoe het proces er precies uitziet, is te lezen in de brief die Dekker op 22 april naar de Tweede Kamer stuurde.

Deel dit bericht: