De vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs is uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat melden onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

‘DUO heeft recent laten weten dat er nog meer tijd nodig is om de onderliggende regelgeving uitvoerbaar te maken. Het is echter van onverminderd groot belang om per 1 januari 2022 een eenvoudig, voorspelbaar en neutraal bekostigingssysteem voor het voortgezet onderwijs in te voeren’, zo staat in de brief. De ministers willen snel na het meireces de nota naar aanleiding van het nader verslag over de vereenvoudiging van de bekostiging naar de Tweede Kamer sturen.

De voorgestelde vereenvoudiging zou ertoe moeten leiden dat het voor schoolbesturen gemakkelijker wordt om meerjarig te begroten. Het nieuwe systeem kan er echter toe leiden dat brede scholengemeenschappen miljoenen euro’s moeten inleveren. Dit kan met name scholengemeenschappen in krimpregio’s hard gaan raken, met het risico dat het aanbod daar zal verschralen.

Deel dit bericht: