In het onderwijs en de kinderopvang kan de kwaliteit van het toezicht worden verbeterd en geborgd op basis van de Code Goed Toezicht. Dat staat in het adviesrapport Goed toezicht – IJken en verrijken van de kwaliteitscommissie van het platform VTOI-NVTK.

De code neemt zeven principes als uitgangspunt, die toegelicht worden aan de hand van normen en good practices:

  1. Legitimiteit en compliance;
  2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  3. Integriteit;
  4. Transparantie en openheid;
  5. Interne en externe verbinding;
  6. Professionaliteit, professionalisering en lerend vermogen;
  7. Verantwoording.

Volgens VTOI-NVTK beoogt de code ‘het niet-vrijblijvende centrale referentiekader c.q. de beroepsstandaard te worden voor het intern toezicht in kinderopvang en onderwijs’. De kwaliteitscommissie beschouwt de code ‘als inspiratiebron voor dialoog en reflectie, als richtsnoer voor professionalisering, als toetssteen voor het handelen en als basis voor verantwoording’.

U kunt de code en het advies downloaden:

Deel dit bericht: