Coördinator Kees van Overveld van het Expertisecentrum Gedrag bij Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht wist niet dat het bestond: leraren die leraren pesten. Hij heeft er een bijdrage over geschreven op het kennisplatform wij-leren.nl.

‘De laatste anderhalf jaar staat het onderwerp pesten behoorlijk in de belangstelling’, zo begint Van Overveld zijn bijdrage. ‘Tijdens een literatuuronderzoek voor mijn laatste boek stuitte ik op een voor mij onbekend fenomeen: leraren die leraren pesten. Met enig ongeloof las ik een aantal Engelstalige artikelen. Hoe kunnen leraren dit doen, dacht ik?’ Leraren zijn volgens Van Overveld juist de doelgroep die leerlingen wijzer moet maken over het respectvol omgaan met anderen.

Omdat hij benieuwd was of leraren ook in Nederlandse scholen door collega’s worden gepest, plaatste hij een oproep op Twitter en LinkedIn. Hij kreeg een aantal reacties van leraren die hun verhaal per e-mail deden. Wat hem trof, was de angst die in de mails naar boven kwam. ‘Men wilde geen interview geven, omdat men bang was dat het verhaal door het bestuur of directie zou worden herkend. Sommige mensen hadden een spreekverbod en durfden niet openlijk het verhaal te vertellen. Dat zou ontegenzeggelijk consequenties hebben’, aldus Van Overveld.

Uiteindelijk waren drie leraren bereid hun verhaal te vertellen. Hun informatie heeft Van Overveld gebruikt voor zijn online bijdrage.

In het septembernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs staat een interview met Kees van Overveld over sociaal-emotioneel leren.

Deel dit bericht: