De regels voor het verstrekken van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden verscherpt. Het wordt onder meer mogelijk gemaakt een VOG te weigeren op grond van politiegegevens. Nu is een weigering alleen mogelijk als iemand veroordeeld is.

De VOG is verplicht voor mensen die in het onderwijs met kinderen of jongeren werken. Een leerkracht die geen VOG heeft, mag niet lesgeven. In schooljaar 2014/2015 is aangekondigd dat de Inspectie hier voortaan streng op controleert. Dit na een incident in 2013, toen bekend werd dat een veroordeelde pedoseksueel korte tijd op een school had kunnen werken, omdat hij al aan de slag mocht terwijl de VOG nog niet binnen was. Die werd een maand later geweigerd, waardoor zijn verzwegen verleden uitkwam en hij op staande voet werd ontslagen. In 2014 kwam toen de roep om strengere eisen aan de VOG.

Als er politiegegevens betrokken mogen worden bij het beoordelen van een VOG-aanvraag, kan de verklaring ook al worden geweigerd als iemand verdacht is van een (zeden)delict, maar nog niet veroordeeld. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie wil dit nu regelen. Ook kunnen bepaalde sectoren hun personeel straks periodiek of continu screenen. Aan deze uitbreidingen worden wel strikte voorwaarden verbonden.

Meer voorlichting

Dijkhoff wil ook meer voorlichting gaan geven over de VOG aan jongeren, omdat er signalen zijn dat jongeren geen VOG aanvragen uit angst voor weigering. Die angst is niet terecht, want in 2015 is maar 0,3 procent van de ruim 185.000 aangevraagde VOG’s voor jongeren geweigerd. Dijkhoff wil voorkomen  dat de VOG een onnodige belemmering wordt voor jongeren bij de start van hun loopbaan en misverstanden uit de weg ruimen.

In het totaal zijn er bij de screeningsautoriteit Justis in 2015 ruim 800.000 VOG’s aangevraagd. Hiervan werden er ruim 57.000 gratis aangevraagd door vrijwilligers die met kinderen en verstandelijk beperkten werken.

Meer informatie over de VOG en de voorwaarden.

Deel dit bericht: