In het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is voor verlenging van de subsidieregeling Extra hulp voor de klas tot en met eind dit jaar nogmaals in totaal 210 miljoen euro beschikbaar voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Dit extra geld is bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen door middel van inzet van (extra) personeel. Binnenkort wordt de regeling gepubliceerd en kunt u opnieuw een aanvraag indienen. De aanvraagperiode zal weer kort zijn, zodat het toegekende subsidiebedrag voor de zomervakantie bekend zal zijn.

Deel dit bericht: