Het ministerie van OCW wil beter in kaart brengen wat de impact is van de stijgende energiekosten op scholen. Daarom breidt het ministerie een bestaand onderzoek daarnaar uit.

Schoolbesturen hebben voor één of meerdere vestigingen mogelijk al een verzoek om deelname ontvangen. Nu het onderzoek wordt uitgebreid, ontvangen alle schoolbesturen in Nederland voor één of meerdere gebouwen een vragenlijst. Het ministerie heeft hierover een mail gestuurd naar de schoolbesturen.

Het onderzoek wordt in opdracht van OCW uitgevoerd bureau Oberon, het Kohnstamm Instituut en adviesbureau Sygma.

Deel dit bericht: